Det går snabbt – några hann inte ens till akuten

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-11-20

Svininfluensan skrämmer.

När den blir livshotande går det obarmhärtigt snabbt.

En del hann inte ens larma ambulans. De dog hemma i ensamhet.

Mary Mårtensson.

I september tog få personer svininfluensan på allvar. Den avfärdades som en vanlig och ofarlig influensa. Smittspridningen hade då avtagit till följd av det milda vädret.

”Den kommer ju aldrig”, sa många som jag talade med. En del var övertygade om att myndigheterna överdrev faran för att så många som möjligt skulle vaccinera sig. Vaccinationsviljan sjönk snabbt från 70 till 50 procent.

Då hade två personer dött av svininfluensa.

I dag har elva personer avlidit och minst åtta personer vårdats med konstgjord lunga. Flera av dessa hörde inte till riskgrupperna. Två Ecmo-patienter var tidigare helt friska 22-åriga män.

Nu börjar vi inse att vem som helst av oss kan drabbas illa – om vi har extrem otur.

Konstgjord lunga är den sista räddningen för personer vars lungfunktion har kollapsat. Att det kan gå så långt beror på det livshotande förlopp som plötsligt – och nästan utan förvarning – kan tillstöta vid en svininfluensa. På ett dygn kan en dödlig lunginflammation med vätska i lungorna utvecklas.

Förloppet är brutalt. Så beskrivs det av Palle

Palmér, världsledande

inom Ecmo och chef för Ecmo-centrum på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Han berättar:

Vi har haft patienter som ätit frukost klockan nio, hamnat på intensiven klockan elva och i Ecmo klockan tre.

Det börjar med andningssvårigheter. Viruset kan då – i sällsynta fall – ha börjat angripa slemhinnorna i luftvägarna. Dessa skadas eller lossnar, varpå blodplasma sipprar in i lungorna. Patienten kan drunkna i sin egen vävnadsvätska.

Bakterier (pneumokocker) kan också växa till i vätskan i lungorna och ge en svårartad lunginflammation. De sprider sig sedan via blodbanorna i hela kroppen och orsakar en blodförgiftning som kan slå ut de inre organen.

Några har dött ensamma hemma. De hann inte larma ambulans. Andra hade sökt vård men skickats hem – och avlidit i hemmet.

Inte ens en konstgjord lunga har kunnat rädda alla. Bob Lindborg, 50, avled av organsvikt i söndags efter tre veckor i Ecmo-lunga.

Fästmön Agnetha Skallberg berättade för mig om det plågsamma tillstånd som hennes älskade Bob genomled sin sista natt hemma.

Hon grät när hon beskrev hur Bob plågades av så svår syrebrist – lufthunger – att han hyperventilerade och kippade efter andan. Då var hans lungfunktion på väg att kollapsa.

Hon kommer aldrig att glömma Bobs sista blick. Det var panik i hans ögon.

Men tyvärr så kommer fler personer att sluta som Bob Lindborg. Fler kommer att bli livshotande sjuka och dö till följd av svininfluensan.

Smittskyddsinstitutet räknar med upp till 42 dödsfall om vi får samma utveckling här som i Norge.

Det är fyra gånger så många döda som i dag.

Följ ämnen i artikeln