Planet som liknar jorden upptäckt

avDavid Nannini Nilsson

”Den i särklass minsta planeten som upptäckts”

Foto: ap

Den nyupptäckta planeten Gliese 581 e är den minsta som någonsin hittats utanför vårt solsystem.

Tidigare upptäckta planeter utanför vårt solsystem har ofta varit många gånger större än jorden.

– Det här är den i särklass minsta planeten som någonsin upptäckts, säger Michael Mayor vid observatoriet i Geneve till BBC.

Den nyupptäckta planeten, som fått namnet Gliese 581 e, har en massa som är 1,9 gånger så stor som jordens.

Andra planeter som tidigare hittats utanför vårt solsystem – så kallade exoplaneter – har ofta varit många gånger större än jorden.

”Ytterligare ett steg”

– I början hittade vi Jupiter-liknande planeter med en massa som var flera hundra gånger större än jordens. Nu har vi så känsliga instrument att vi kan upptäcka mycket små planeter som liknar jorden, säger Michael Mayor till BBC.

– Det här är bara ytterligare ett steg i sökandet efter jordens tvilling, säger han.

Forskare har tidigare upptäckt tre andra planeter i omloppsbana runt stjärnan Gliese 581, men de har varit flera gånger större än jorden.

”Helt säker”

Enligt forskarna ligger dock den nyupptäckta planetens omloppsbana alldeles för nära Gliese 581 för att det ska vara möjligt för liv att finnas på planeten.

– Utmaningen i framtiden kommer att vara att hitta planeter med jordens massa på beboeligt avstånd från stjärnor, säger Michael Mayor till BBC.

– Jag är helt säker på att vi inom ett eller två år kommer att upptäcka en planet med samma massa som jorden, säger han.