Nyheter

I dag darrar paraske- videkatriafobikerna

Av: 

David Nannini Nilsson

NYHETER

Fredagen den 13 skrämmer den som har fobi

Fredagen den 13 – då darrar paraskevidekatriafobikerna – alltså de som har fobi för det otursförföljda datumet.

– ”Paraskevi” betyder ”fredag” och ”decatria” betyder ”tio och tre”, säger Agneta Lilja, etnolog vid Södertörns högskola.

Det finns flera teorier om vad som är orsaken till att fredagen den 13 betraktas som ett otursdatum, enligt Lilja.

– Ofta förklarar man det med att 13 är ett udda tal och odelbart, och att det därför är laddat med en särskild kraft. Och att det till exempel kan tänkas hänga ihop med vilka talsystem man använt: sumererna hade ett talsystem som byggde på siffrorna 6 och 12 och då blir 13 ett udda tal, säger Agneta Lilja.

– Sen har man försökt förklara det med den kristna läran, att man var 13 personer runt bordet under den sista måltiden, och det gick ju inte bra, säger hon.

– Så det finns ingen riktig förklaring. Vi får nöja oss med att det här är ett heligt tal därför att det är udda, precis som talen 3, 7 och 9, säger hon.

Fredag speciellt oturlig

Enligt Agneta Lilja är föreställningen om fredagen 13 som otursdag utbredd.

– Jag tror att inom hela den kristna gemenskapen är fredag en speciellt oturlig dag, och talet 13, säger hon.

Rädslan för otursdatumet har också fått en grekiskt namn: paraskevidekatriafobi – fobin för fredagen den 13.

– Ditt finns alltså ett namn på den här fobin från grekiskan, säger Agneta Lilja.

– Man har helt enkelt gett det ett namn, men vem som gjort det eller när det hänt, det vet jag inte, säger hon.

Har du något mer att tillägga kring fredagen den 13?

– Nej. Vi får väl hoppas att allt går bra bara.

ANNONS EXTERN LÄNK

Upp till 700 kr rabatt på dina två första leveranser av matkassar från Middagsfrid!

Middagsfrid

Publisert: