Nu ska myggen bort

NYHETER

Regeringen ger klartecken för myggbekämpning

Myggplågan vid nedre Dalälven är akut.

Den hotar inte bara människor och djurs hälsa utan även turistnäringen.

Men nu ska myggen bort.

Foto: Jerker Ivarsson
Aftonbladets reporter Martin Ezpeleta testade mygghelvetet i Gysinge.

Området kring Dalälven är ökänt för att vara ett riktigt myggnäste.

Man har där hittat över 80 000 myggor i en enda kubikmeter luft och när det är som värst kan de boende i området knappt vistas utomhus.

Men nu ska myggen bort.

Hotar människors hälsa

Regeringen ger i dag klartecken för myggbekämpning i ett naturskyddat område vid Österfärnebofjärden vid den hårt myggdrabbade nedre Dalälven. Beslutet motiveras med att den stora mängden myggor i området nu hotar människors hälsa.

I slutet av juni myggbesprutades 2 000 hektar våtmarker, men det har inte räckt. Nu utökas bekämpningen till ett naturskyddsområde där besprutning tidigare inte har varit tillåten.

Ohållbar situation

Myggplågan har blivit akut efter de senaste veckors intensiva regn som har gjort att människor och djur knappt kan vistas utomhus. Klimatförändringarna lockar nämligen fram den särskilt aggressiva översvämningsmyggan Aedes sticticus.

Regeringen bedömer den nuvarande situationen som ohållbar, och påpekar att även näringslivet, turistnäringen och jordbruket drabbas hårt.

– Det är helt orimliga mängder av mygg, säger miljöminister Andreas Carlgren vid en pressträff efter regeringssammanträdet.

Större mängd mygg än väntat

Både myndigheter och regeringen har enligt Carlgren haft en beredskap, men ingen hade kunnat förutse denna mängd av mygg.

– Översvämningarna ledde till långt mycket mer myggbekämpning än planerat.

Naturvårdsverket har överklagat Kemikalieinspektionens beslut, men regeringen ger nu alltså inspektionen rätt att ge tillstånd.

Och Naturvårdsverket meddelar i dag att man drar tillbaka sina överklaganden.

– Vi är medvetna om att det har blivit en extrem myggsituation i år och kommer i dag att återkalla överklagandena för att inte hindra att regeringens beslut verkställs, säger tillförordnade enhetschefen Anna Lindhagen till TT.