Nyheter

Sjukas arbetsförmåga prövas sällan

NYHETER

Försäkringskassan prövar för sent och för sällan om en sjukskriven kan klara ett annat arbete.

Följden blir att många blivit kvar alldeles för länge i sjukskrivning, konstaterar Riksrevisionen.

Granskningen gäller Försäkringskassans arbete fram till den 1 juli 2008, då de nya sjukskrivningsreglerna trädde i kraft.

Redan tidigare var avsikten att Försäkringskassan alltid skulle pröva om en sjukskriven kan klara ett annat jobb om det inte gick att gå tillbaka till den gamla arbetsplatsen. Men det gjordes bara i sju av tio fall, och först efter ett och ett halvt år. Inte heller läkarna gjorde en bedömning av om den sjukskrivne skulle kunna klara ett annat arbete.

Fortsatt sjukskriven

Få gick från sjukskrivning till studier eller till annat arbete. I stället blev de fyra av fem som inte klarade av att gå tillbaka till sin gamla arbetsgivare kvar i sjukskrivning eller beviljades sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspension).

Granskningen får ses som ett stöd för de nya sjukskrivningsreglerna. I de nya reglerna finns fasta tidpunkter för när den sjukskrivnes arbetsförmåga ska bedömas. Där ska Försäkringskassan bedöma den sjukskrivnes arbetsförmåga gentemot övriga arbetsmarknaden efter ett halvår.

Drivkrafter saknas

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) tar granskningen som en bekräftelse på att de nya sjukskrivningsreglerna, kallat rehabiliteringskedjan, behövs. Det är inte acceptabelt att det tidigare tog ett och ett halvt år att pröva människors arbetsförmåga, konstaterar hon i ett pressmeddelande.

Men Riksrevisionen konstaterar samtidigt att det behövs starkare drivkrafter för att den nya rehabiliteringskedjan ska fungera som det är tänkt. Det tar för lång tid för Försäkringskassan att få in de underlag som behövs för att kunna bedöma en persons arbetsförmåga, och kassan har inga sanktionsmöjligheter att ta till. Risken finns att Försäkringskassan, med de nya snävare gränser som gäller, tvingas ta beslut som grundar sig på sämre underlag.

TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför lån med Advisa - låna pengar enkelt och sänk din ränta

Advisa

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter