"Det är ganska säkert att vi kommer få dödsfall"

Av: Catarina Håkansson

Publicerad:
Uppdaterad:

Läs hela chattsammandraget från när Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, chattade med läsarna.

Anders Tegnell säger: Hej, nu är jag här!
Vega säger: Kommer vaccinet att finnas tillgängligt till alla boende i Sverige, eller endast de med svensk medborgarskap?
Anders Tegnell säger: Alla som bor i Sverige.
H säger: Kommer smittan att spridas från någon speciell riktning, norr till söder eller tvärt om?
Anders Tegnell säger: Det vet vi inte. Det kan man inte svara på än.
Johan säger: Är det inte så att desto mer mediciner man får i kroppen desto, mottaglig blir den för nya sjukdomar. Jag har sen barnsben nästan aldrig tagit en medicin och på grund att jag var uppväxt i en familj, vars mor var dagmamma, så har min kropp byggt upp en ganska hög immunitet mot olika sjukdomar. Är det inte bättre att låta svin influensan ha sin gång och stärka de som överlever.
Anders Tegnell säger: Vaccinet förutsätter att man har ett infektionsförsvar. Dessutom vet vi inte vilka grupper som löper störst risk för komplikationer. Oavsett hur enskilda människor klarar av det kommer samhället ha enorma problem med att 30-40 procent är sjuka.
Ole_Bull säger: Varför anser ni att just den här influensan ska bli så oerhört farlig ?
Anders Tegnell säger: Influensan har utvecklats till en pandemi som visat sig vara väldigt smittsam. Det innebär att väldigt många kommer att bli sjuka samtidigt. Viruset kommer att förändras och det finns risk att det ger mer svårartade symptom med tiden, men den andra vågen som vi räknar med kommer under hösten.
Andreas säger: Hej Anders, jag läste på en amerikansk nyhetssida att det starkt lutar åt att svininfluensaviruset tillverkats i ett labb och sen avsiktligt eller oavsiktligt läckt ut till allmänheten. Har du hört nåt om detta?
Anders Tegnell säger: Som det står på WHO:s hemsida har man tagit ryktet på allvar och utrett det noggrant. Men det visade sig att det inte stämde.
Angela säger: Om viruset muterar, kommer då vaccinet inte ha någon verkan då?
Anders Tegnell säger: Nej, viruset kommer att förändras men knappast så snabbt att vaccinet inte har någon effekt. Risken är större att viruset utvecklar resistens mot till exempel tamiflu.
jean säger: Vilka symtom är vanligast och när bör man kontakta läkare
Anders Tegnell säger: Vanliga influensasymtom; Snabbt påkomna besvär med feber, hosta, halsont, muskelvärk. Man bör kontakta sjukvården när allmäntillståndet påverkas så mycket att man till exempel har svårt att andas eller har ont i bröstet, att man har svårt att äta eller dricka tillräckligt.
emil säger: Hej! Om man misstänker att man varit sjuk i svininfluensan men inte förstått att det kan ha varit just den typen av influensa man haft, bör man och går det att efter man har blivit frisk gå och testa sig för att se om det var svininfluensan man hade?
Anders Tegnell säger: Det går att testa efteråt, men ju lindrigare sjuk man har varit desto större är risken att testet inte ger utslag. I det här läget när smittspridningen är så stor finns ingen anledning att utreda varje sjukdomstillfälle. Det var viktigt i början när vi inte visste så mycket om sjukdomen.
Matilda säger: Vilka kommer att få vaccinet? Kommer de att kosta eller får folk de gratis? Kommer smittan va så farlig att folk dör av den i Sverige som i en del andra länder?
Anders Tegnell säger: Alla kommer att erbjudas vaccin. Hur influensan kommer att utvecklas i Sverige är för tidigt att säga, men det är ganska säkert att vi kommer att få dödsfall även i Sverige, precis som vid den vanliga, årliga influensan. Hur det blir med kostnaderna är ännu inte bestämt. Det är en fråga för landsting/kommuner och staten.
Jennie säger: Jag arbetar som förskolechef på en förskola, hur ska vi förhålla oss till smittan. Vad kommer ni ge för information till skolor/förskolor? Om någon blir drabbad på förskolan, hur ska vi då förhålla oss, kommer man gå ut med riktlinjer om t ex ett syskon är drabbat ska resterande syskon då vara hemma? Om en av personalens barn eller man, ska personalen då vara hemma eller kan hon gå och arbeta som vanligt? Vad kan vi göra för att minimera smittospridningen mer än att använda oss av de vanliga råden vid t ex magsjuka (vädra, använda pappershanddukar, vara noga med hygien, vara ute mycket osv).
Anders Tegnell säger: Det är egentligen inte något som skiljer nu och vid en vanlig influensa så de rekommendationer som finns i vår bok "Smitta i förskolan" gäller också vid den här influensan (sid 78-79). Däremot måste man förbereda sig för en uthållighet vid pandemin som gör att man klarar en viss sjukfrånvaro bland personal och barn. Dessutom är det bra att hålla informationsträffar med personal och föräldrar och så snart som möjligt ta fram ett gemensamt förhållningssätt.
Anders Tegnell säger: Jennie: Man kan också be sitt lokala smittskydd inom landstinget/regionen om råd.
Tommy säger: Jag och min fru ska resa till Kina, Malaysia och Thailand i höst. Bör vi och kan vi vaccinera oss innan avresa?
Anders Tegnell säger: Om det är möjligt praktiskt är det naturligtvis bra, men vi vet väldigt lite om hur situationen kan se ut i t.ex. Kina i höst. De vanliga hygienråden är naturligtvis lika viktiga när man reser - tvätta händerna ofta och noggrant är det allra viktigaste. Kolla även UD:s hemsida innan ni åker för aktuell information.
Annika säger: Kan även små barn få vaccin?
Anders Tegnell säger: Vaccinet är ännu bara godkänt för personer över 18 år, men europeiska läkemedelsverket håller på att utreda frågan.
Moderator säger: Tack Anders Tegnell och tack alla läsare för era frågor! Tyvärr hann vi inte med att besvara alla.
Anders Tegnell säger: Tack för alla frågor.

Publicerad: