”Extremt ovanligt med unga mördare”

NYHETER

De är extremt ovanliga.

Ofta har de någon sorts personlighetsstörning.

Här svarar experterna på de viktigaste frågorna om unga mördare.

Foto: Clara Gumpert, Karolinska institutet.

Hur vanligt är det med unga mördare i Sverige?

– Extremt ovanligt, ungefär tio fall per år de senaste tio, femton åren. Det dödas i genomsnitt 100 personer genom kriminellt våld i Sverige. Av offren är ungefär fem personer mellan 15 och 19 år, säger Mikael Rying, kriminolog vid Mittuniversitetet.

Vad kan det finnas för motiv?

– Ofta handlar det om svartsjuka. Men det kan också vara rånförsök som urartar. Sedan har vi de bagatellartade brotten. Unga människor driver ofta omkring på allmänna plats-er. När de stöter på varandra kan det uppstå

bråk om bagateller, säger Rying.

– Vi vet ännu så lite om det här fallet, men uppenbarligen har det förekommit något slags planering och sannolikt starka känslor. I efterhand brukar man kunna se att det finns någon sorts logik utifrån gärningsmännens perspektiv, säger

Clara Gumpert, forskare i rättspsykiatri vid Karolinska institutet i Huddinge.

Hur kan det gå så här långt?

– Det finns ofta alkohol inblandat, ibland droger. Sedan har gärningspersonen ofta psykiska eller sociala problem. De kanske inte har jobb, det går dåligt i skolan. Ofta har de någon form av personlighetsstörning som går ut på att de är lättkränkta och har dålig impulskontroll, säger Mikael Rying.

Hur kan man som förälder se varningstecken?

– Många förövare har gjort sig skyldiga till våld i skolan tidigare. Om en elev får ökade sociala problem i skolan och kanske ökar alkoholintaget är det en klar varningssignal, säger Rying.

– Föräldrar behöver vara lyhörda och ta på allvar när ungdomar kommunicerar sin oro på olika sätt, säger Gumpert.