Hård kritik mot Försäkringskassan

”Jag uttalar i detta beslut mycket allvarlig kritik”

Justititeombudsmannen, JO, riktar hård kritik mot Försäkringskassan i ett beslut som meddelades i dag.

Försäkringskassans omorganisation uppges vara en orsak till att myndigheten fungerat dåligt.

– Jag uttalar i detta beslut mycket allvarlig kritik mot Försäkringskassan, skriver JO Cecilia Nordenfelt.

JO skriver att antalet anmälningar mot Försäkringskassan ökade kraftigt under slutet av 2008 och att anmälningar verkade ha samband med myndighetens omorganisation som genomfördes framförallt under förra året.

– Försäkringskassan beskriver sig som en organisation med högt ställda mål. Beskrivningen motsvarar dock inte den verklighet som mött många enskilda som kontaktat Försäkringskassan. Tvärtom har det funnits stora brister, särskilt i fråga om snabbhet, service och tillgänglighet, skriver Cecilia Nordenfelt.

– Försäkringskassan har i arbetet med omorganisationen uppenbarligen försummat att i tillräcklig utsträckning beakta de förvaltningsrättsliga kraven på ärendehandläggningen, skriver hon.

Den 1 januari 2005 slogs Riksförsäkringsverket och landets 21 försäkringskassor ihop till den statliga myndigheten Försäkringskassan. Genomförandet av omorganisationen har skett successivt och avslutades under hösten förra året.

Jobbar du på Försäkringskassan?
Publisert: