Överfallslarmen inte aktiverade när Kastellanoss rymde – samma problem över hela landet

Publicerad 2018-08-08

Två av kriminalvårdarnas överfallslarm var inte aktiverade när Kristofers Kastellanoss rymde.

Enligt en nationell inventering hade nästan vart tionde larm runtom i landet samma problem.

Kriminalvården uppger att samtliga larm som inte fungerat tagits ur bruk.

Regler och rutiner följdes inte när den morddömde Kristofers Kastellanoss rymde under en fångtransport i Laxå den 12 juli.

– Utredningen visar att medarbetarna brister i säkerhetsmedvetande och inte följer de regler och rutiner som finns i transportuppdraget. Jag ser mycket allvarligt på händelsen, säger Kenneth Holm, Kriminalvårdens säkerhetsdirektör i ett pressmeddelande.

Utredningen som gjorts efter rymningen visar att kriminalvårdarna brast i sitt agerande när transporten av Kastellanoss gjorde ett oplanerat stopp. Dessutom ska två av de bärbara överfallslarmen inte ha varit aktiverade hos larmoperatören, något som dock inte ska ha påverkat att den morddömde 25-åringen lyckades rymma.

Det fick ändå Kriminalvården att inventera 760 andra larm som använts över hela landet – vilket visat att över 70 av dem haft samma brist.

”Samtliga har tagits ur drift och åtgärdas löpande”, skriver myndigheten i pressmeddelandet.