Kvinnor mår allt sämre

avOskar Forsberg

I dag på internationella kvinnodagen kan Aftonbladet/Inizio presentera en ny undersökning om hur svenska kvinnor mår.

En liknande undersökning genomfördes förra året och sedan dess har resultatet blivit sämre.

– Det främsta skälet att kvinnor mår dåligt har att göra med hälsa, säger Karin Nelsson på Inizio.

Foto: TT

För ett år sedan genomförde Aftonbladet/Inizio en undersökning om hur svenska män och kvinnor mår. Då visade undersökningen att kvinnor mådde något bättre än män (29 procent jämfört med 24 procent). Den gamla undersökningen fokuserade mycket på hälsa och i den kunde man läsa att något fler kvinnor än män (30 procent jämfört med 26 procent) hade känt av negativ stress.

Sämre nu än förra året

I dag kan Aftonbladet/Inizio presentera en ny undersökning om hur om hur svenska kvinnor och män mår och resultatet har förändrats sedan förra året.

På det hela taget mår kvinnor i dag något sämre än män (29 procent bland kvinnor jämfört med 23 procent bland män), vilket är en nästan exakt omkastning av siffrorna från förra årets undersökning. Till de som svarat att de inte mår bra ställdes frågan:"Vad är det främsta skälet till att du inte mår bra?" Man fick ange flera svarsalternativ.

Hälsan främsta skälet

Det främsta skälet att kvinnor mår dåligt har, enligt undersökningen, att göra med hälsan (76 procent), detsamma gäller män fast i mindre omfattning (42 procent).

I undersökningen har män angett andra skäl såsom politik, invandring, hantverksbekymmer och dålig sömn till varför man mår dåligt. Kvinnor uppger att de inte mår bra på grund av ekonomi i något högre utsträckning än män.

– Det är tydligt att män relaterar sitt välbefinnande till arbetslivet medan kvinnor relaterar till hälsan, säger Karin Nelsson, opinionsanalytiker för Aftonbladet/Inizio.

Familjen viktigast

I undersökningen ställdes också frågan ”Vad är det främst som får dig att må bra?”.

– Familjen har stor betydelse för både män och kvinnor men kvinnor anger familjen i större utsträckning, 70 procent jämfört med 55 procent, säger Karin Nelsson.

– Det är kanske inte överraskande men väldigt påtagligt när det gäller kvinnornas svar.

Män uppskattar ekonomi (20 procent) och vänner (41 procent) mer än kvinnor (8 procent respektive 20 procent). Även arbetslivet betyder mer för män (28 procent) än för kvinnor (22 procent), enligt undersökningen.

ARTIKELN HANDLAR OM

Hälsa