Ny forskning: Hjärnan förändras av mobilen

Uppdaterad 2017-08-02 | Publicerad 2016-10-15

Det är inte bara stress som påverkar hjärnans kapacitet att komma ihåg saker.

Nu visar forskning att hjärna även kan förändras eller krympa av det intensiva användandet av mobiler, läsplattor och datorer uppger SVT Nyheter.

Dock kan larmrapporterna i sig leda till onödig oro som i sin tur kan vara skadligt menar experterna.

Våra hjärnor kan förändras av det intensiva användandet av internet, framförallt i våra mobiler, visar forskning enligt SVT.

Vissa studier tyder även på att delar av hjärnan krymper, något som tidigare setts som resultat av långvarig stress.

Men enligt Sara Bengtsson, hjärnforskare vid Karolinska institutet, är det för tidigt att jaga upp sig över slutsatserna, då man inte vet vad förändringarna innebär eller konskevenserna.

– Vi ser att volymen minskar, men vi vet inte vad det beror på. En förändring i hjärnan skulle även kunna tyda på en positiv effektivisering, säger hon till SVT.

Viss kunskap nödvändig

Flera studier har även gjorts kring kopplingen mellan användande av smarta mobiler, stress och minnets funktioner.

Bland vissa forskare liknas beteendet vid ett beroende.

En extrem form av detta kallas ”nomofobi” – en rädsla, stress och ångest för att vara utan sin mobiltelefon.

Även långtidsminnet nedsatthet av intensiv användning av internet och mobiltelefoner har studerats. En hypotes är att hjärnan vänjer sig vid att inte behöva memorera information då den lätt kan ”googlas” fram igen. 

– Det finns studier som tyder på att det vi inte aktivt försöker komma ihåg, tenderar vi att komma ihåg sämre. Däremot vet vi bättre hur vi kan hitta den här informationen vid behov, säger Armita Golkar, postdoktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI till SVT.

Att slippa memorera telefonnummer och portkoder behöver dock inte vara dåligt enligt Golkar utan frigör i stället hjärnkapaciteten till annat.

Kan skapa onödig oro

Däremot bör en viss typ av kunskap fortsätta lagras i långtidsminnet; som personliga minnen.

Om vi dessutom tenderar att behandla för mycket kunskap som ”icke nödvändig att komma ihåg” försvårar det förmågan att ta in ny kunskap.

Nattsömnen kan även påverkas av det blåa skärmljuset från mobilen, vilket kan leda till långvarig sömnbrist som på sikt kan ge hälsoeffekter.

Dessutom kan både lång- och korttidsminnet försämras av dålig sömn.

Armita Golkar säger dock att larmrapporter om hjärnans förändringar och mobilers skadeeffekter kan skapa onödig oro som i sig kan skada.

Följ ämnen i artikeln