Gästerna på plats i kyrkan

Av: Jill Sjölund

Publicerad:
Uppdaterad:

I dag döptes prins Alexander i Drottningholms slottskyrka.

Alla små kusiner och flera av Carl Philips och Sofias närmaste vänner var på plats.

– High five, säger biskop Johan Dalman till lillprinsen i början av ceremonin.

Strax efter klockan 11 började gästerna anlända till kyrkan. Några politiker var bland de första på plats. Ebba Busch Thor visade upp sin gravidkula, som hon berättade om för allmänheten i går.

Strax före klockan 12 kom huvudpersonerna. Först prinsessan Madeleine och maken Chris med småkusinerna Nicolas och Leonore, sedan prins Daniel med Estelle. Estelle höll hårt i pappa Daniels hand och småpratade med honom i väntan på huvudpersonen.

Snart kom även Alexander in, buren av mamma Sofia och med pappa Carl Philip bredvid sig.

”High five”

Ärkebiskop Antje Jackelén förrättade dopet assisterad av överhovpredikant biskop Johan Dalman och hovpredikant Michael Bjerkhagen.

– High five, säger biskop Johan Dalman till lillprinsen som en del av inledningen av ceremonin.

Efter några böner och sånger döptes lillprinsen med vatten från en källa på Solliden – precis som hans pappa gjorde. När Carl Philip döptes skrek han högt. Estelle och Leonore däremot sov när vattnet stänktes på deras pannor. Även Alexander tog det hela med ro.

Lillprinsen yppade inte ett ljud ens när farfar kungen fäste Serafimerorden runt honom. Efteråt höll han länge ett stadigt grepp om kungens finger och vägrade släppa.

Först efteråt, när det var dags att sätta sig i mamma Sofias knä igen började Alexander bli något otålig – tills han upptäckte att lillkusinen Oscar satt bredvid och de två började leka med varandra i sina mammors knän.

Lunch för de närmaste efteråt

Främst släktingar och nära vänner till prins Carl Philip och prinsessan Sofia var på plats i kyrkan, men även en hel del politiker, läkare och barnmorska hade bjudits in till dopet tillsammans med många ur hovets personal.

På plats var självklart även lillprinsens faddrar: kronprinsessan Victoria, prinsessan Christinas son Victor Magnuson, Carl Philips bästa vän Jan-Åke Hansson, Sofias barndomsvän Cajsa Larsson och Sofias äldsta syster Lina Frejd.

Efter ceremonin hålls mottagning för inbjudna gäster och sedan en privat lunch för närmaste familjen och representanter för det officiella Sverige.

Dopet var det femte kungliga dopet på kort tid. Alexander bar samma klänning som Estelle, Leonore, Oscar och Nicolas döptes i. Dopklänningen användes första gången vid prins Gustaf Adolfs dop 1906.

Här är gästlistan till prins Alexanders dop

H.M. Konungen

H.M. Drottningen

H.K.H. Kronprinsessan Victoria

H.K.H. Prins Daniel

H.K.H. Prinsessan Estelle

H.K.H. Prins Oscar

H.K.H. Prins Carl Philip

H.K.H. Prinsessan Sofia

H.K.H. Prinsessan Madeleine

Mr Christopher O'Neill

H.K.H. Prinsessan Leonore

H.K.H. Prins Nicolas

H.M. Konungens familj

Prinsessan Margaretha, Mrs Ambler

Friherre Carl Silfverschiöld

Civilekonom Hélène Silfverschiöld och Herr Fredrik Dieterle

Herr Victor Magnuson och Fröken Frida Bergström

Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg

Fru Dagmar von Arbin

Greve Bertil Bernadotte af Wisborg och Grevinnan Jill Bernadotte af Wisborg

H.M. Drottningens familj

Mr Ralf de Toledo Sommerlath and Mrs Charlotte de Toledo Sommerlath

Mr Thomas de Toledo Sommerlath and Miss Bettina Aussems

Mrs Carmita Sommerlath Baudinet

Herr Patrick Sommerlath och Fru Maline Sommerlath

Herr Leopold Lundén Sommerlath

Fröken Anaïs Sommerlath

Fröken Chloé Sommerlath

H.K.H. Prinsessan Sofias familj:

Herr Erik Hellqvist och Fru Marie Hellqvist

Fru Lina Frejd

Fröken Sara Hellqvist

Fru Britt Rotman

Herr Anders Rotman och Fru Laila Rönn Rotman

Fru Lena Rotman och Herr Peter Nygren

Herr Lars Hellqvist och Fru Irena Hellqvist

Tyskland

HRH Prince Leopold of Bavaria and HRH Princess Ursula of Bavaria

Riksdagen

Talman Urban Ahlin och Journalist Jenni Ahlin

Partiordföranden

Partiordförande Anna Kinberg Batra, (M)

Partiordförande Annie Lööf, (C)

Partiordförande Jan Björklund, (L)

Partiordförande Ebba Busch Thor, (KD)

Regeringen

Statsminister Stefan Löfven och Fru Ulla Löfven

Statsrådet Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat samt vice statsminister

Corps diplomatique

H.E. Ambassadör Kai Eide, Norge

H.E. Ambassadör Ove Ullerup, Danmark

Myndigheter

Överbefälhavaren General Micael Bydén

Landshövding Liselott Hagberg, Södermanlands län

Landshövding Ylva Thörn, Dalarnas län

Landshövding Kenneth Johansson, Värmlands län

Trossamfund

Ärkebiskop Antje Jackelén och Kyrkoherde Heinz Jackelén

Personliga vänner

Art Director Oscar Kylberg och Fröken Maria Nilsson

Herr Jan-Åke Hansson och Fröken Josephine Yllner

Herr Jacob Högfeldt och Fru Therese Högfeldt

Herr Axel Bodén och Fru Estelle Bodén

Herr Henric Weijber

Herr Jesper Ericsson och Fröken Nathalie Forslund

Herr Mikael Skog och Fru Louise Chliffordson Skog

Fru Stina Andersson och VD Johan Andersson

Fröken Cajsa Larsson

Fröken Tiara Larsson

Herr William Värnild och Herr Thomas Göransson

Fru Madeleine Rahm Egnell och Herr Patrik Egnell

Fröken Frida Vesterberg

Fröken Carolina Pihl och Herr Gunnar Eliassen

Herr Claes Kockum och Fru Sandrine Kockum

Övriga

Överläkare Sophia Brismar Wendel

Barnmorska Anna Ståhl

Barnmorska Elisabeth Storch

Herrn Hans-Peter Mathes

Icke tjänstgörande hovstater

Hovfurir Toni Röhrens och Förskollärare Agneta von Hartmansdorff

Guvernant Ulla-Gitta Kronberg

Fru Eva Andersson

Mentorn Friherrinnan Lena Ramel

Pastor emeritus Erland Ros

Kleresistaten

Överhovpredikanten Biskop Johan Dalman och Överintendenten Fil.dr Margareta Nisser Dalman

Pastor Michael Bjerkhagen

Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Kungl. Hovstaterna

H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist och Fv. Övertandläkare Catharina Lindqvist

Överhovmästarinnan Friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och Friherre Hans von Blixen-Finecke

Ordenskanslern Ingemar Eliasson och Adjunkt Carin Eliasson

Förste hovmarskalken Generallöjtnant Mats Nilsson och Leg. Sjuksköterska Anna Nilsson

Statsfrun Grevinnan Anna Hamilton och Greve Peter Hamilton

Överceremonimästaren Ambassadör Johan Molander

Ståthållare Staffan Larsson

Överintendent Jan Lindman

Hovstallmästaren Överste Ulf Gunnehed

Informationschefen Margareta Thorgren

Hovmarskalken Lars-Erik Tindre

Hovmarskalken Karolin A. Johansson

Ceremonimästaren Kanslichef Odd Zschiedrich

E.o. Ceremonimästaren Brigadgeneral Jan E. Warren

Hovdamen Fru Harriet Bredelius

Slottsfogde Stefan Wirtén

Hovauditören Advokat Axel Calissendorff

Hovkanslisten Fil.mag. Anita Söderlind

Hovfurir Åke Hovgard

Hovflorist Claes Carlsson

Kammartjänare Tony Carlzon

Taffeltäckare Helene Edström

Taffeltäckare Eva Ohlsson

Lokalvårdare Marita Stenebäck

Lokalvårdare Katja Arkkukangas

Lokalvårdare Keria Said

Livmedikus Professor Angelica Lindén Hirschberg

Barnavårdslärare Elisabeth Zimmermann

Fru Åse Blomqvist

Kammarherren Docent Magnus Olausson

Kammarherren Teol.dr Per Ström

Kammarherren Friherre Wilhelm Stiernstedt

Kammarherren Direktör Jan Bruzelius

Kungl. Staberna

Stabschefen Generalmajor Håkan Pettersson

Adjutanten Överste Mikael Christoffersson

Adjutanten Kommendörkapten Anna-Karin Broth

Adjutanten Överstelöjtnant Daniel Ottosson

Publicerad: