Ministern backar om presstödet

NYHETER

”Viktigt instrument för mångfald på tidningsmarknaden”

Strypa presstödet?

Eller ta strid för det?

Regeringen verkar inte kunna bestämma sig.

Foto: Lena Adelsohn Liljeroth.

I april månad sa kulturministern att det omdiskuterade presstödet skulle sänkas kraftigt.

För Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet innebar detta ekonomisk katastrof. Deras stöd skulle minska från 65,4 miljoner till 17 miljoner under fem år.

Men i dag på Svd:s Brännpunkt gör kulturministern en helomvändning om presstödet.

– Det utgör ett viktigt instrument för att värna om mångfalden på tidningsmarknaden, skriver hon.

Lena Adelsohn Liljeroth kommer nu att ta strid för presstödet i EU-kommissionen som tidigare kritiserat det svenska presstödet.

Förutom att SvD och Skånskan får behålla nästan hela presstödet, 60, 9 miljoner, kommer stödet till landsortstidningar att höjas, från 15,3 till 16, 9 miljoner.

Men det svenska presstödet måste få stöd av EU-kommissionen.

Johannes Heuman