Utbildningen som riskerar allt

Av: Susanne Ståhl, Minimedia

Publicerad:
Uppdaterad:

Nytt program lär dig bedöma risker.

Tycker du att risker gör livet med spännande? Då ska du inte välja den här utbildningen. Här blir du nämligen expert på att bedöma risker, en förmåga som allt mer efterfrågas av företagen.

Ta en risk - gå en nystartad utbildning.
Foto: istockphoto.com
Ta en risk - gå en nystartad utbildning.

Till hösten börjar den första kullen studenter på Borås Högskolas utbildning i Risk Management. Vill du vara bland dem så är det dags att söka nu. Cirka 30 studenter får under två år lära sig att förutse och bedöma risker inom olika områden.

Större efterfrågan efter terrordåd

– Vi har märkt en allt ökande efterfrågan på kompetens inom riskhantering. Säkerhet har kommit på tapeten, särskilt efter elfte september-händelserna har det blivit mer fokus på terrorhoten, säger Torsten Håkansson, som ansvarar för utbildningen.

Ska man vara en risktagare eller en försiktig person för att söka?

– Det spelar ingen roll, bägge personligheterna är välkomna. Men utbildningen är ju helt ny, så med tanke på det så riktar vi oss kanske till risktagare, säger Torsten Håkansson med ett skratt.

Första året läser studenterna grunderna i bland annat matematik, statistik och juridik, men får även en introduktion i riskhantering, riskanalys, riskkontroll och ledarskap och kommunikation. Andra året fördjupas kunskaperna i bedömningen av risker, deras orsaker och effekter samt åtgärder. Som avslutning genomförs ett projektarbete under tio veckor, som gärna får ske i samarbete med något företag.

Många olika typer av risker

Terroristhot är kanske det första många tänker på när det gäller risker, men det är vanligare att problem uppstår av helt andra orsaker. Tåg kan spåra ur, en jordbävning kan skaka om, det kan handla om att bedöma ekonomiska risker vid en investeringskalkyl eller skydda information från att läcka ut.

-– En viktig säkerhetsfråga är försörjningskedjan. Ett klassiskt exempel är när Ericsson skulle lansera mobilen T68 för några år sedan. Då brann det hos leverantören och eftersom det var den enda leverantören blev lanseringen försenad i två månader och företaget förlorade ungefär två miljarder kronor. Nokia råkade ut för något liknande, men hade en leverantör till och klarade sig då bättre, berättar Torsten Håkansson.

Efter utbildningen är det tänkt att studenterna ska kunna jobba inom olika branscher. Exempel på yrken är säkerhetsansvarig hos företag eller kommuner, riskbedömare hos försäkringsbolag eller arbeta med frågor som trafiksäkerhet, personsäkerhet och samhällsplanering.

Publicerad: