”Vi riskerar lönedumpning”

Av: Johanna Melén

Publicerad:
Uppdaterad:

Byggnads ordförande Hans Tilly kritisk till lavalutredningens förslag

Risken är stor för lönedumpning i Sverige om lavalutredningens förslag blir verklighet.

Det menar Byggnads ordförande Hans Tilly.

– Nu ligger bollen hos Littorin, han säger sig ju älska den svenska modellen, säger Tilly till aftonbladet.se.

När EG-domstolen i sin dom förra året underkände Byggnads blockad mot ett lettiskt skolbygge i Vaxholm varnade Hans Tilly för lönedumpning på den svenska arbetsmarknaden.

Knappt ett år senare menar han att risken fortfarande finns kvar. Utredningen som kom i dag löser inte frågan, säger Tilly.

Bevisregeln brister

– Bevisregeln som det heter är inte tillräckligt stark. Man kan komma hit och visa upp ett avtal och säga: Det här är villkoren. Men i själva verket kan man ha ett annat avtal för sina anställda.

För att anpassa sig till EG-domen från förra året föreslår regeringens utredare Claes Stråth begränsningar när det gäller stridsåtgärder, som en blockad, mot ett utländskt företag. Om det utländska företaget har samma eller bättre villkor för sina anställda jämfört med det svenska avtalet, då ska stridsåtgärder iinte vara tillåtna. Men det här öppnar för kryphål, menar Hans Tilly. Beviskraven är alldeles för låga.

– Man visar upp ett avtal där villkoren ser bra ut, sedan har man andra avtal som de anställda får leva efter. Man kunde ha varit mycket tydligare när det gäller bevisregeln. Nu lämnar man fältet öppet. Där är jag väldigt kritisk.

”Bollen hos Littorin”

Hans Tilly väntar sig nu att regeringen gör ändringar i utredarens förslag.

– Bollen ligger hos arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Eftersom han har sagt att han älskar den svenska modellen så borde han stärka den här bevisbördan.

Inte heller Sven-Erik Österberg, socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, är nöjd med utredningen. Precis som Tilly tycker han att bevisbördan är alldeles för svag. Han kritiserar också utredningens tal om att det är minimilöner som ska gälla.

– Vi vet att på en normalarbetsplats är lönerna högre än minimilönen. Det öppnar för lönedumpning.

– Jag tycker att de problem som fanns efter lavaldomen kvarstår. Nu måste regeringen ta tag i det här både här hemma och på EU-nivå, säger Österberg.

Publicerad: