Övergångssignaler med kristna budskap JO-anmäls

"Stat och religion ska vara åtskilda"

Den hand man trycker på för att få grön gubbe pekar mot Gud.

Det uppmärksammade Aftonbladets webb-TV nylligen.

Men skattepengar ska inte gå till att sprida religiösa budskap – det anser Andreas Pettersson som gjort en JO-anmälan.

Andreas Pettersson.
Andreas Pettersson.

De plastlådor man ska trycka på för att få grön gubbe tillverkas av det kristet inriktade företaget Prisma Teknik i Tibro. Enligt företagets vd Jan Lund betyder den pekande hand som syns på apparaterna att "den enda väg som leder till himlen går genom Gud och Jesus".

Men Andreas Pettersson från Skellefteå tycker inte att skattepengar ska användas till att sprida religiösa budskap.

Separera stat och religion

Därför anmäler han nu de myndigheter som köper in apparaterna som styr signalerna vid övergångsställen.

– Jag gör det eftersom handen man trycker på är en religiös symbol. Stat och religion ska inte höra ihop, säger han.

Första gången han tittade på inslaget på Aftonbladets webb-tv trodde han inte vad han såg.

Islams halvmåne på stoppskylten

– Sen började jag tänka och kom fram till att det nog stämmer. Men det ska inte få förekomma.

I sin anmälan till JO ifrågasätter han om inte nästa steg blir att "placera ut islams halvmåne på stoppskyltar och judestjärnan vid väjningspliksskylten?".

Hur kommer det sig att du orkar engagera dig?

– Eftersom jag är aktiv ateist. Det är viktigt att religionen inte blandas med statliga eller privata angelägenheter. Man söka upp den själv.

Vad tror du blir resultatet?

– Förhoppningen är att man undersöker det så att man får reda på om det är rätt eller inte.

Publisert: