"Svårt om vården begränsas"

avTT

Foto: Claudio Bresciani/TT
Om tillgången till vård för personer som befinner sig i landet utan tillstånd togs bort skulle det resultera både i mänskligt lidande och ökade kostnader för samhället, säger Sandra Dolietis, sjuksköterska som dagligen möter papperslösa i sitt jobb på Röda korsets vårdförmedling och klinik.

Tongångarna om att begränsa rätten till vård oroar personer som befinner sig i landet utan tillstånd. Även i andra länder i Europa har tillgången till vård stramats åt, enligt Röda korset.

Inte mycket tyder på att tillgången till vård är något som påverkar personer utan tillstånd att stanna i Sverige, enligt Röda korset. Däremot skulle det för många innebära en svår situation om tillgången till vård togs bort.

– Att vara gravid och inte kunna få mödravårdskontroller, att ha sjuka barn och inte veta om de kan få den medicin de behöver, och inte heller veta om man själv kan få hjälp vid en infektion eller kronisk sjukdom – det är såklart psykiskt påfrestande, säger Sandra Dolietis, sjuksköterska som dagligen möter papperslösa i sitt jobb på Röda korsets vårdförmedling och klinik.

Mänskligt lidande

Många av dem som kommer dit har tidigare nekats vård, trots lagen från 2013 som ger dem rätt till "vård som inte kan anstå".

– Begreppet "vård som inte kan anstå" är inte jättetydligt. Det som blir tydligt för vårdgivarna är att det finns en begränsning i begreppet. Osäkerheten öppnar för egna tolkningar, som att det till exempel bara handlar om akutsjukvård, säger Sandra Dolietis.

Oftast är det dock okunskap kring hur en "papperslös" definieras som leder till att personen nekas.

Att det nu talas om en inskränkning av vården oroar Röda korset.

– Vi har ju sett konsekvenserna av hur det var innan lagen kom 2013. Konsekvensen om människor stängs ute från sjukvårdssystemen är mänskligt lidande.

Stramas åt

Exempelvis skulle patienter med kroniska sjukdomar, som astma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom kunna drabbas om man skulle gå tillbaka till en situation där vård endast gavs i akuta fall.

– Det är sjukdomar som kräver ständig uppföljning och medicinering för att inte bli akuta tillstånd. Stängs då tillgången till att komma till en vårdcentral har man bara alternativet att gå till akuten – vilket naturligtvis är mycket dyrare för samhället, säger Sandra Dolietis.

Majoriteten av länderna i Europa har olika begränsningar när det gäller vård till personer utan tillstånd. Flera erbjuder inte mer än akutvård till subventionerat pris. Och man kan se en trend mot att begränsa rätten till vård ytterligare, enligt Röda korset.

– Generellt har man blivit ganska restriktiv i länder där man tidigare varit generös. Det stramas åt på flera ställen, säger Sandra Dolietis.