Privat uppskjutning av raket till ISS misslyckades

I dag skulle en privat organisation för första gången skjuta en rymdraket upp till den internationella rymdstationen.

Förhoppningen är att lyckas förtöja till ISS.

Men uppskjutningen misslyckades.

Företaget Space exploration technologies, eller SpaceX, med säte i amerikanska Kalifornien, ligger bakom uppskjutningen.

En milstolpe

Organisationen blev i december 2010 den första privata att skjuta upp och sedan landa en rymdraket som sköts upp i jordens omloppsbana.

I dag siktade SpaceX på ännu en milstolpe.

För första gången ska en privat organisation skjuta upp rymdskeppet Dragon med rymdraketen Falcon 9 till den internationella rymdstationen, ISS.

Om allt går enligt planerna ska man också kunna förtöja sig till rymdstationen.

Men uppskjutningen misslyckades på grund av tekniska problem med en av de nio motorerna.

Nytt försök

Nästa uppskjutningsförsök kommer troligtvis att ske på tisdag den 22 maj.

Syftet är att visa att den privata industrin kan bygga och regelbundet skjuta upp rymdskepp till ISS för leveranser av exempelvis utrustning.

Rymdraketen som ska skjutas upp kommer inte att ha några människor ombord, däremot runt 600 kilo proviant till de sex astronauter och kosmonauter som jobbar på rymdstationen.

Vill förtöja till ISS

Väl i omloppsbanan kommer Dragon först att genomgå flera tester, bland annat för att visa att det kan röra sig precist i omloppsbanan och närma sig rymdstationen försiktigt.

Först när man sett att den klarar testet kommer rymdskeppet att tillåtas komma tillräckligt nära ISS för att kunna förtöja sig till rymdstationens robotarm.

NASA kommer att hjälpa till om problem skulle uppstå och står bakom projektet eftersom man vill att privata aktörer regelbundet ska kunna hjälpa till med leveranser till ISS framöver.

Publisert: