Kan vara svårt att bevisa kemvapenattack

Foto: AP/TT
Åke Sellström har tidigare varit chef för FN:s vapeninspektörer i Syrien. Arkivbild.
NYHETER

Uppgifterna om en kemvapenattack i östra Ghouta i Syrien är svåra att bedöma, och rent medicinskt kan det dessutom vara svår att bevisa.

– Tills det är bevisat förhåller jag mig skeptisk, säger den tidigare FN-inspektören Åke Sellström.

Sellström, tidigare chef för FN:s vapeninspektörer i Syrien, säger att det är svårt att bedöma uppgifterna om kemvapenattacken. Det som talar emot att regimen ligger bakom är att man i så fall helt i onödan skulle göra sig till måltavla för internationella protester.

– Med stor kritik från världssamfundet bombar Assad och ryssarna sönder Ghouta bit för bit, och att de till den här kören också skulle lägga möjligheten att bli kritiserade för att använda kemikalier – det känns konstigt. De behöver inte det, deras taktik är redan framgångsrik, säger Sellström.

Attacken kan komma från president Bashar al-Assads regim, men kan lika gärna ha andra förklaringar. Giftiga ämnen kan spridas på många sätt, till exempel genom markexplosioner eller rök.

– Det finns många giftiga ämnen i omlopp under stridens gång.

Tror på utredning

Sellström säger att en skarp reaktion från USA ger möjlighet till kraftfulla protester från omvärlden.

– Världssamfundet lyssnar om de påstår att förbjudna medel används, så jag tror att det här kommer att utredas på olika sätt. Antingen internt inom USA, Storbritannien och Frankrike, eller att man ber världssamfundet.

Det behövs inte mycket för att genomföra en attack, men Syriens kapacitet till kemvapen är låg i dag, säger Sellström. Om FN skulle utreda räcker det inte med att se inspelningar eller höra vittnesmål.

– Vi skulle själva behöva träffa folk och läkare och framför allt behöva prover från miljön och förgiftade personer. Nu påstås att detta skulle kunna vara klor, och den är svårare att ta prover på eftersom den dunstar fort.

"Inga lab-prover"

Det senare är någonting som Mats Rosvall – överläkare i neurologi och medlem i svenska och internationella expertorgan om kemiska vapen – håller med om.

– Det finns i dagsläget inga lab-prover som visar att du har varit utsatt för en klorattack, säger han.

TT: Det måste väl försvåra utredningen av sådana händelser?

– Ja, absolut, det gör det ju.

Klor är en gas som, eftersom den är tyngre än luft, lägger sig vid marken. Men den är också mycket flyktig och förångas lätt.

Luftvägar och lungor

Rosvall säger att det räcker att vistas i tio minuter i 50 ppm (miljondelar per enhet) klor för att det ska vara riktigt dödligt. Klor angriper människors andningsorgan.

– Om du blir akut exponerad drar sig bronkerna, luftvägsträdet, samman så du får svårt att få luft – och om du inte får in tillräckligt med luft får du inte tillräcklig syresättning i blodet. Sedan kan du även få vätskefyllda lungor och blod i lungorna, säger Rosvall.

Han säger att om inte de drabbade kan flyttas ur klormolnet och få syrgas och andningshjälp så dör de.

TT: Det låter som en plågsam död?

– Ja det kan jag också tänka mig. Du får ju inte den luft du vill ha. Därför blir det ju väldigt jobbigt i slutet.