Musikens hus ger allergiska besvär

Foto: Ett hus med konserter, kongresser, partiklar och allergier.
NYHETER

En av kommunfullmäktiges ledamöter, kristdemokraten Annette Stavenow, fick allergiska besvär när hon deltog i fullmäktigemötet i Musikens hus.

Fastighetskontoret uppger att golvet har städats på fel sätt och därför avger partiklar.

– Ögon och nästa började rinna och jag blev tjock i halsen. Det var typiska allergireaktioner, säger Annette Stavenow.

Hon var tvungen att lämna sammanträdet efter någon timme. Nästa möte vistades hon utomhus halva tiden och kunde på så sätt närvara hela sammanträdet ut.

– Det går inte an att folkvalda inte kan närvara på sammanträdena. Det är omöjligt för mig att delta i sammanträden där jag blir sjuk. Och flera andra ledamöter där var rödögda och hade rinnande näsor, berättar Annette Stavenow.

Ett handhavandeproblem

Enligt fastighetskontoret har besvären uppkommit genom att golvet har avgivit partiklar, så kallade alifatiska kolväteföreningar.

– Vi är snudd på säkra på att det är ett handhavandeproblem. Man har kört skurmaskin och använt ett organiskt rengöringsmedel, vilket inte är tillåtet på det här oljade trägolvet, säger Gabriel Vikholm, projektledare på fastighetskontoret.

Luftmätningar har gjorts i Musikens hus vid två tillfällen. Vid det senaste tillfället hade 75 procent av partiklarna försvunnit. Värdena är dock inte ännu innanför de rekommenderade gränsvärdena.

– Vi har ändrat städmetoderna och ökat ventilationen. Nu ska vi mäta igen om någon vecka och sedan ska vi fortsätta mätningarna in i januari, säger Gabriel Vikholm.