Vad gör du åt klimathotet?

NYHETER

I dag: Eva Selin Lindgren (c)

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar Sveriges och jordens klimat.

Vad gör politikerna åt utsläppen?

?Aftonbladet frågade riksdagens 349 ledamöter.

Eva Selin Lindgren (c).

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

– Ja. Vi kan inte kräva av resten av världen att de håller tillbaka sin konsumtion och samtidigt expandera vår egen. Sverige bör kunna öka tjänstesektorn och hushålla med de materiella resurserna.

Vilket politiskt beslut är viktigast för kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

– Flera beslut. Öka möjligheterna att arbeta hemifrån. Övergå till biobränsle inom energisektorn. Öka användningen av ekologisk, närproducerad mat i offentliga inrättningar (skolor, sjukhus med mera), det minskar transportkostnaderna.

Regeringen har utlovat en skattereduktion på 10 000 kronor för privatköp av miljöbilar. Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen? I så fall hur hög bör den vara?

– Idén är ganska bra men måste kompletteras med en kretsloppsanalys innan den slutliga miljöpåverkan av att övergå till miljöbil kan utvärderas. Om de uttjänta bilarna exporteras till u-länder, Baltikum med mera sker ju knappast någon minskning av växthusgaser i globalt perspektiv.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM