Odenberg sockrar avlyssningsförslag

NYHETER

Fick hård kritik av både justitieministern och Säpo

I morgon gör försvarsministern ett nytt försök.

Då hoppas Mikael Odenberg att förslaget går igenom.

Enligt uppgift till TT har försvarsdepartementet sockrat förslaget för att dämpa kritiken om att avlyssningen bryter mot svensk grundlag.

Det handlar i klartext att ge Försvarets radioanstalt FRA möjlighet att kunna avlyssna all teletrafik och läsa all e-post, fax och sms som går till och från Sverige.

Målet är att bekämpa terrorismen. Men kritiker har protesterat högljutt och talat om att ändamålet får helga medlen trots att det bryter mot grundlagen.

Lagrådsremissen "En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet" möttes av massiv kritik när den blev känd.

Idag presenterades förslaget av försvarsminister Mikael Odenberg (m) vid en pressträff. I morgon läggs den fram i riksdagen.

Säpo sa nej

Förslaget att göra den omfattande avlyssningen laglig har redan orsakat krig mellan justitiedepartementet och försvarsdepartementet.

Justitiedepartementet får dessutom stöd av både Säpo och registernämnden, som ser farhågor för personlig integritet och rättsskydd och talar om ett brott mot svensk grundlag och Europakonventionen.

Bättre kontroll föreslås

Enligt vad TT erfar har nu Odenberg sockrat budet och lagt in kontrollorgan i förslaget. Försvarets underrättelsenämnd - vars sex ledamöter som i dag är tillsatta av regeringen för att följa underrättelsetjänsten inom bland annat Försvarsmakten - kommer att bli mer dominerad av jurister. Nu leds den av förre försvarsministern Anders Björk (m), men ska i Odenbergs förslag ledas av en domare.

Nämnden blir ett kontrollorgan dit FRA måste vända sig för att få tillstånd att använda vissa sökord i spaningen. Tillstånden kommer också att ges i perioder på sex månader. Därefter måste FRA ansöka igen.

Nytt råd

Vidare finns i remissen förslag på ett nytt parlamentariskt så kallat integritetsskyddsråd, som ska bestå av personer som föreslås av de politiska partierna. Rådet ska bland annat granska hur FRA sköter spaningen, och se till att den uppfyller de ändamål lagen slår fast.

Även alla allianspartier, och enskilda moderata riksdagsledamöter, har luftat farhågor. På tisdagen besökte Odenberg folkpartiets, centerpartiets och kristdemokraternas riksdagsgrupper för att informera.

Efteråt sade folkpartiets Cecilia Wigström, ledamot justitieutskottet, att fp kan leva med förslagen.

- Men vi hade gärna sett mera rättssäkerhetsskydd.

Inväntar lagrådet

Johan Linander, centerpartistisk ledamot av utskottet, säger att rättssäkerheten förbättrats. Ändå tvekar c om hur det slutligen ska ställa sig.

- Vad lagrådet säger i sitt svar blir väldigt viktigt för vår riksdagsgrupp, säger Linander till TT.

Också kristdemokraternas Inger Davidson, utskottets vice ordförande, känner sig mera lugnad av Odenberg. Men även kd vill höra lagrådets synpunkter.

- Jag vill inte sätta ner foten ännu, säger Davidson till TT.

Justitieminister Beatrice Ask (m) vill ingenting säga offentligt utan hänvisar till partibroder Odenberg.

- Det är försvarsministerns lagförslag, säger Ask till TT.

aftonbladet.se/TT