Situation STHLM kommer till Uppsala

I slutet av januari kommer de hemlösas tidning Situation STHLM att börja säljas i Uppsala.

Det blir första gången någonsin som tidningen går utanför Stockholmsområdet.

Den 30 januari kommer hemlösa i Uppsala att börja sälja tidningen. De köper den för 20 kronor och säljer den vidare för 40 kronor. Tanken är att försäljningen ska skapa en meningsfull sysselsättning som hjälper den hemlösa att ta sig ur missbruk.

Det första numret som säljs i Uppsala kommer att innehålla artiklar om Uppsala. Om gensvaret blir gott bland Uppsalaborna kan tidningen även fortsättsningsvis ha Uppsalabevakning.

– Viljan och ambitionen finns. Men det är en resursfråga, säger Pia Læstadius, VD för Situation STHLM.

”Inte längre osynlig”

Att tidningen just väljer just Uppsala för sin expansion beror på dess närhet till Stockholm:

– Det är en stor stad och det finns lågt räknat 400 hemlösa där. Det är många som pendlar till Stockholm och vårt namn, Situation STHLM, är välkänt där, säger Pia Læstadius.

Tidingen kommer att samarbeta med den ideella föreningen Grottan och Stadsmissionen för att få kontakt med de hemlösa.

– Vi tycker att vi ser tecken på förbättring hos dem som säljer tidningen hela tiden. Deras livskvalitet blir bättre, de får större struktur på tillvaron, de får bättre boendesituation och mötena med människor gör att man inte längre är osynlig, säger Pia Læstadius.

Försäljarna blir tilldelade olika försäljningsplatser och kommer bland annat att finnas vid Centralstationen.

Publisert: