Övervakning i Landskrona överklagad

NYHETER

JK har 44 överklagade ansökningar om kameraövervakning där flera gäller kameror längs centrala stråk i Stockholm, Landskrona och Malmö. Men Landskronabor tror att kameror ökar tryggheten.

Tillfrågade Landskronabor – från tonåringar till pensionärer – säger till TT att de tror att övervakningskameror kan öka tryggheten på stadens gator och hjälpa till att stävja bråk och brott bland ungdomar. Ingen vill stänga kamerorna på grund av risk för kränkt integritet.

– Att någon ser mig peta mig i nästan gör ingenting, jag ser absolut inga nackdelar med kameror, säger 45-årige Sören Sava.

– Det är viktigt att ha övervakningskameror så folk här kan känna sig trygga när de är ute, säger Roger Mahdendal, 56.

Hot mot enskilda

19-åriga Pernilla Jönsson tycker att kameror kan vara bra, men hade varit ännu bättre i stadens utkanter.

– Det är där det händer, säger hon.

Johanna Ivarsson, 33, tror däremot inte att kameraövervakning är lösningen.

– Det är bättre att många rör sig ute på kvällarna och vågar ingripa om något händer, säger hon.

Landskrona fick ja av både länsstyrelse och länsrätt till sammanlagt sexton övervakningskameror vid sex centrala gator. Kamerorna får vara i gång mellan klockan 21 och 06, fredagar till söndagar, och har funnits sedan i sensomras.

Men JK säger fortsatt nej och har överklagat till kammarrätten. Övervakningskameror på centrala platser där det rör sig mycket folk är ett hot mot enskildas integritet, tycker myndigheten.

Stora områden

– Det handlar om ganska stora områden i en central stadskärna med många uteställen där många människor vistas. Därför råder ett väldigt stort integritetsintresse här, säger Therese Carlsson som handlägger ärendet hos justitiekansler Göran Lambertz.

JK förnekar inte att det förekommer brottslighet i området, men tycker att integritetsintresset väger tyngre.

JK, som har i uppgift att värna just enskildas integritet, gör samma bedömning i sitt nej till kameror i centrala Falkenberg, längs gågatan i Malmö och på Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm.

– Men att bli utsatt för våldsbrott är också en stor integritetskränkning, säger Annika Wågsäter, ansvarig för Landskronas brottsförebyggande arbete.

TT