Professor godkände sin frus betyg

NYHETER

Förbjudet enligt lag

En lärare vid Lunds tekniska högskola godkände sin frus betyg, trots att det är förbjudet enligt lagen.

Professorns hustru ska under 2005 och 2006 ha läst tre olika kurser vid LTH med sin man som examinator. Men enligt förvaltningslagen är det förbjudet för myndighetsanställda att handlägga ärenden som berör familjemedlemmar. Däremot är det tillåtet att undervisa dem, skriver tidningen Lundagård.

Såg inte tentorna

Men professorn hävdar att han inte kände till reglerna eftersom tentorna sköttes av hans doktorander.

– Jag såg inte tentorna överhuvudtaget. Därför reflekterade jag inte heller över om hennes namn fanns eller inte fanns med på listorna som jag skrev på, säger han till Lundagård.

Enligt professorn ska institutionens ansträngda ekonomi också haft betydelse för vad som hänt, eftersom personalen varit kraftigt underbemannad.

Punkt SE