Ett ögonblick Lars Leijonborg

NYHETER

som inte använt regeringsplanen alls.

– Det har passat med ordinarie förbindelser. Det var tal om att använda det en gång, men det behövdes inte.

Varför?

– I de flesta fall är det billigare att flyga reguljärt. Jag börjar alltid med att kolla det alternativet. Långa sträckor är det också, antar jag, bekvämare att resa med ett större flygplan.

Blir det någon tur med regeringsplanet framöver?

– Nej, faktiskt inte. Jag har flera resor på gång, bland annat till Paris och Bryssel, men i båda fallen passar det med ordinarie flighter.

Du kanske får följa med Bildt eller Reinfeldt nästa gång?

– Jag får hoppas på det, ha, ha. Jag åkte faktiskt en gång när Göran Persson var statsminister, men det är enda gången med regeringsplanet.

När det gäller planen finns det både en kostnads- och miljödebatt. Hur resonerar ni om det i regeringen?

– Det finns vissa principer man ska följa. Jag utgår från att mina kollegor väger in det.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Att generalerna i Burma inser att deras dagar är räknade.