Småhusägare får höjd skatt

NYHETER

Över 220 000 får höjd skatt – trots löften om sänkning

Regeringen lovade lägre skatt för villaägare.

Men i verkligen innebär det nya systemet en skattehöjning för många.

Över 220 000 småhusägare får höjd skatt nästa år, enligt en undersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, gjort.

Undersökningen, som gjorts av SCB på uppdrag av Villaägarnas riksförbund, visar att 220 443 ägare till småhus får höjd skatt nästa år – trots att fastighetsskatten får ett tak på 6 000 kronor samtidigt som skattesatsen sänks från till 1 till 0,75 procent av taxeringsvärdet.

Västra Götaland, Södermanland, Gotland och Halland drabbas hårdast, enligt undersökningen.

Skattehöjningen har främst två förklaringar: dels att den så kallade ”dämpningsregeln” avskaffas, dels att de som gynnats av 2006 och 2007 års regel som innebär att skatten på tomtvärdet inte får överstiga 2 kr per kvadratmeter tomt inte längre kan dra nytta av den regeln, uppger Villaägarnas riksförbund.

”Alla får sänkning”

Under en presskonferens den 26 juni 2007 sa finansminister Anders Borg i samband med presentationen av ett nytt förslag på hur fastighetsskatten skulle förändras:

– Nu får alla en sänkning av fastighetsskatten.

Förslaget förändrades sedan ytterligare, och den 19 september sa Borg till Aktuellt att han hade ”mycket svårt att se” att det med det nya förslaget skulle kunna finnas fastighetsägare som fick betala mer i skatt.