Götblad: ”Bra att ungdomar reagerar”

NYHETER

Länspolismästaren tror på en ny attityd: ”Manifestationen är ett bra tecken – men det får inte stanna där”

Polisen räknar med tusentals deltagare i dagens manifestationer mot gatuvåld i Sveriges tre största städer.

Aftonbladets tv-team är på plats och sänder live – du kan själv se direktsändningen på aftonbladet.se med start 17.00.

– Det som är bra är att reaktionen kommer från ungdomarna själva. Det är de själva som måste ställa sig frågan om vad som egentligen händer i ungdomskulturen, säger Stockholms länspolismästare Carin Götblad till aftonbladet.se.

Foto: Carin Götblad

Länspolismästaren är själv djupt engagerad i frågor som rör ungdomsvåld och ungdomsbrottslighet. Bakgrunden till det är helt enkelt en stor oro för det ”nya våld” som vuxit fram i olika ungdomsgrupper. Samtidigt finns också en framväxande drogkultur som förvärrar våldsproblematiken.

Våldsromantik

– Våldet blir så oerhört mycket farligare i kombination med droger, säger Carin Götblad.

Ungdomsvåld är heller inget som är knutet till vissa socialgrupper.

– Det visar ju den här senaste händelsen med all tydlighet. Det finns en romantisering kring våld som sprids bland ungdomar i alla samhällsskikt.

Barn och ungdomar måste själva komma till insikt om vilken slags människa man egentligen vill vara. Men Carin Götblad pekar också på vuxenvärldens ansvar. Föräldrarna måste sluta låta sig styras och duperas av sina barn.

Vuxna har ansvar

– Det är varje förälders skyldighet att veta var man har sina tonåringar. Och man kan inte heller lita på att de alltid säger hela sanningen. Inom polisen ser vi ofta unga tonåringar som är ute på stan mitt i natten och då undrar man förstås vad de har där att göra. Det är ju så farligt! Det är vårt vuxna ansvar att visa att vi inte accepterar våldet och det är vårt vuxna ansvar att tala med ungdomarna. Vi är ju annars väldigt bra på att prata om ungdomar – inte med dem.

Väldigt många har ju engagerat sig i manifestationerna och protesten mot gatuvåldet. Ser du att det kommer någon förändring av attityden kring våld?

– Manifestationen är ett gott tecken. Jag älskar också Aftonbladets kampanj Svenska Hjältar, och det finns goda krafter överallt. Det handlar om att ta till vara på den, att lyssna på ungdomarna, arbeta målmedvetet och att vuxna tar sitt ansvar. Då går det att vända utvecklingen.

– Jag brukar säga att det behövs hårda tag och mjuka nypor. Både och, säger Carin Götblad.

Enligt en beräkning som poliserna och arrangören har gjort väntas mellan 5 000 och 10 000 besökare till Kungsträdgåden klockan 17.00 när manifestationen hålls. Samtidigt hållas liknande manifestationer på Gustav Adolfs torg i Göteborg och på Gustav Adolfs torg i Malmö.