Fonus: Det är öppet för alla

NYHETER

När begravningen sker i Svenska kyrkan kan inte en mördare stoppas från att vara med på offrets begravning.

– Då är det en gudstjänst och den är öppen för alla, säger Bo Forslund, informationschef vid Fonus.

Foto: fonus
Bo Forslund.

I kyrkoordningen stadgas att gudstjänster är öppna för alla.

Ska någon förhindras på laglig väg finns det några alternativ.

Kan hemlighållas

Det går att hemlighålla tidpunkten för begravningen och undvika all annonsering.

– Man kan också anordna en borgerlig begravning i ett kapell, säger Bo Forslund.

– Det är en enskild sammankomst som inte är öppen för allmänheten.

Oftast tar anhöriga ett sista farväl av den avlidne i den så kallade bisättningslokalen som vanligen finns på begravningsplatsen.

– Men församlingen får inte ordna en visning utan att förvissa sig om att den som lämnat kistan, begravningsbyrån, godkänner detta.

– Så här har de anhöriga via byrån möjlighet att säga nej till kvinnan.

Får avvisas

Minnesstunden efteråt är också en enskild sammankomst där oönskade gäster får avvisas.

Bo Forslund föreställer sig att åklagaren i det här fallet skulle kunna säga nej om det är ett uttalat önskemål från den minderåriga dotterns advokat.

– Det enklaste är ju att kvinnan inte släpps ut ur häktet om hon sitter där på begravningsdagen, då har hon ingen möjlighet att delta.

Läs mer

Anders Johansson