Reinfeldt: Hemliga band hittade i låst utrymme

NYHETER

Material märkt ”Tsunamimejl” har upptäckts och ska återskapas

Extra backuper av mejl som skickats under hanteringen av flodvågskatastrofen har hittats. Enligt tekniker kommer det att ta flera veckor att återställa backuperna.

– Vi vet inte om den tidigare katastrofkommissionen fått ta del av dessa eller om innehållet har någon betydelse för dess slutsatser.

Det sade statsminister Fredrik Reinfeldt på en presskonferens i Rosenbad på fredagen.

Mer än hundra databand har hittats. De är i nuvarande skick oläsbara och måste återskapas.

– Vi har bett Flodvågskommissionens ordförande Johan Hirschfeldt att gå igenom materialet och bedöma om kommissionen måste återuppta sitt arbete.

Hittades i källaren

Hirschfeldt ska också ta ställning till uppgifter om inloggning och telefonlistor.

– Däremot ska kommissionen inte återuppta sitt arbete direkt, sa Reinfeldt.

Om kommissionen finner att det material man hittat är av sådant värde så kommer vi att diskutera ett återupptagande då, sade Reinfeldt.

Materialet, banden, har hittats i ett låst utrymme i en källare. De upptäcktes i samband med att en journalist frågade efter materialet. Journalisten hade dessutom viss information om var materialet fanns.

”Tsunamimejl”

Materialet, som är märkt med ”Tsunamimejl”, är en säkerhetskopia av e-mailtrafiken. Normalt sett gallras säkerhetskopian och raderas var fjortonde dag.

– Här har en speciell säkerhetkopia tagits och lyfts ut och sparats särskilt, sa fövaltningschefen på regeringskansliet, Jan Landahl vid presskonferensen.

– Det här är ett onormalt förfarande i förhållande till vanliga rutiner.

Enligt Landahl var det hans företrädare, Gunnar Holmgren, som tog beslutet att säkerhetskopiorna från e-mailtrafiken skulle sparas. Man vet inte varför och har inte frågat Gunnar Holmgren heller.

Robert Triches