Umeå kommun frias i homoärende

Publicerad:
Uppdaterad:

Ledamot tyckte inte två lesbiska skulle få adoptera

Umeå kommun har inget ansvar för om en enskild ledamot i socialnämnden motsätter sig att homosexuella par får adoptera barn, fastslår tingsrätten.

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) hade stämt kommunen för brott mot diskrimineringslagen sedan en kristdemokratisk ledamot hade reserverat sig mot socialnämndens beslut om att låta två lesbiska kvinnor gemensamt adoptera ett barn.

Enligt HomO innebar detta att paret diskriminerats på grund av sin sexuella läggning och Umeå kommun krävdes därför på 50000 kronor i skadestånd.

Kan inte ställas till ansvar

Enligt tingsrättens bedömning måste dock nämndledamöter i ett demokratiskt samhälle tillåtas att ha avvikande meningar. Ledamoten har också uttalat sina egna åsikter, därför kan Umeå kommun inte ställas till ansvar, enligt tingsrätten.

Det blir nu HomO som får stå för rättegångskostnaderna på drygt 100000 kronor.

TT

Publicerad: