Vad ska nya Gamla heta?

NYHETER

Många förslag om namnet på nya arenan

Foto: Senaste skissen på hur nya Gamla Ullevi ska se ut.

Gamla Ullevi ska rivas. En ny arena ska byggas men frågan

är vad den ska heta. Nya Gamla Ullevi?

– Jag har inte hört något annat än Nya Gamla Ullevi eller bara Gamla Ullevi, säger Kristian Pedersen, informatör

på Stadsbyggnadskontoret.

På kommunala byggnadsbolaget Higab, som ska bygga

den nya arenan, har man heller inte hört några namnförslag.

– Vi kallar det fotbollsarenan, det är ett bra arbetsnamn, säger Berndt Svensson, VD på Higab.

För att få lite fler förslag bad Punkt SE fem Göteborgsprofiler om råd.

Vad ska den nya arenan kallas?

Vad tycker du arenan ska heta?

Mejla in ditt förslag:

Karolina Vikingsson