UD hade inga chefer på plats

Publicerad:
Uppdaterad:

Firade jul hemma - valde att arbeta via telefon

Stockholm

UD:s personal saknade arbetsledning under det första kaotiska dygnet efter flodvågen.

Att chefer som firade jul hemma arbetade via telefon bidrog till förvirringen.

– Alla höga chefer begick ett kardinalfel när de inte kom till arbetet, säger Aftonbladets Lena Mellin.

Det framgår av utrikesdepartementets kommentar till hur katastrofinsatserna fungerade efter flodvågen annandag jul. Kommentaren ingår i de rapporter som regeringskansliet lämnat till den nyligen tillsatta granskningskommissionen och som blev offentliga på måndagen.

UD konstaterar att det stora problemet var att departementet hade alldeles för små resurser för att klara av en sådan stor katastrof. Men det brast också när det gällde arbetsledningen.

"En tydlig arbetsledare för den konsulära verksamheten hade behövts på plats på utrikesdepartementet redan från katastrofens inledande skede på annandagen", står det i kommentaren skriven av expeditionschefen Per Thöresson.

Överbelastade

UD:s konsulära enhet hade den centrala rollen i katastrofarbetet och fick bland annat ta emot tusentals samtal från oroliga anhöriga. Många av de UD-tjänstemän som fanns på plats tidigt på annandagen blev snabbt överbelastade av akuta samtal.

"Avsaknaden av en arbetsledare på plats, i kombination med att flera medarbetare arbetade från hemmet med påföljande svårigheter att hålla samband, bidrog också till att de bedömningar och den information som i flera led fördes ut till andra befattningshavare och till den politiska ledningen inledningsvis var av allmän karaktär", skriver UD.

Informationen som fördes vidare fokuserades framförallt på den mindre biståndsinsats som Sverige skulle skicka till Sri Lanka på FN:s begäran, samt på "att inga säkra uppgifter fanns om skadade eller omkomna svenska medborgare".

Inhoppare

Utrikesminister Laila Freivalds har tidigare sagt att hon inte fick information om alla de svenskar, oroliga anhöriga och ögonvittnet på plats i katastrofområdet som ringde till UD.

Behovet av arbetsledare på plats var särskilt stort eftersom mycket personal hade kallats in från andra departement och kände inte till UD:s konsulära arbete.

I UD-kommentaren konstateras att den svenska ambassaden i Bangkok "i allt väsentligt" vidtog de åtgärder som var planerade. Även ambassaden led dock av personalbrist på grund av julfirande. Dessutom hade en medarbetare fallit offer för flodvågen. Extrapersonal kallades in från ambassader i närbelägna länder. "Efter några dagar kom förstärkning från Stockholm. Det hade, med facit i hand, varit önskvärt att sända fler ännu tidigare, skriver UD.

Beslut om räddningsgrupp dröjde

Redan tidigt på annandagens morgon diskuterade försvarsdepartementets underrättelse- och beredskapsfunktion vad som hänt de svenska turisterna och kom fram till att det inte kan uteslutas att några råkat illa ut. Frågan ställdes om det kunde bli aktuellt att använda ambulansflyget.

På förmiddagen säger Räddningsverkets generaldirektör Christina Salomonsson till statssekreterare Jonas Hjelm att hon tror att det kan komma att behövas stöd till drabbade svenskar i Phuket och meddelar att verket kan vara till hjälp. Hjelm kontaktar då Lars Danielsson, statssekreterare på statsrådsberedningen, och får beskedet att det är utrikesdepartementet som har det sammanhållande ansvaret.

Hjelm vänder sig till kabinettssekreterare Hans Dahlgren och uppger att Räddningsverket kan hjälpa om UD bedömer att det behövs.

Men något beslut fattas inte denna första dag.

På tisdag förmiddag ringer Salomonsson till Hjelm. Klockan 10.30 bestäms att man ska "ligga på UD om besked och information".

Nya diskussioner

Vid lunchtid diskuterar försvarsdepartementet och berörda myndigheter om de ska skicka en observatörsgrupp till Thailand. Men på eftermiddagen konstaterar Hjelm att de i så fall också måste skickas en räddningsgrupp. Hjelm och departementsrådet Birgitta Ågren "diskuterar åter behovet av behovsställandet från UD".

På eftermiddagen frågar Salomonsson åter Hjelm om en insats i Thailand och Hjelm kontaktar Dahlgren, som nu kommit fram till att UD vill att Räddningsverket skickar ett grupp till Phuket.

Hjelm meddelar Ågren att UD snart kommer att ringa och informera om behoven.

Sent på kvällen samtalar Hjelm och Ågren och konstaterar att UD inte hört av sig. Ågren försöker ringa till Hans Lundberg på UD men får ingen kontakt.

Senare på kvällen kommer beskedet att Räddningsverket - kvällen därpå - kan skicka en grupp med Fritidsresors plan.

Peter Wallberg/TT , aftonbladet.se

Publicerad: