Tack, Persson!

Publicerad:
Uppdaterad:

Reinfeldt lycklig över att få tala politik igen - läs sammandraget av ”Duellen”

Välj själv vem som vann kvällens tv-duell, som här följer i en sammanfattning.

Ämnena var jobb, vård och skola.

Debatten avslutades med att de bägge partiledarna fick tillfälle att hålla ett valtal.

När de båda statsministerkandidaterna anlände till TV4 var Reinfeldt den mest pratglade.

– Det känns jättebra. Nu ska jag in och prata om vårt program för jobben och se om Persson har något, sa han.

Inledningsvis förklarade programledaren Bengt Magnusson att dataspioneriskandalen inte skulle bli något huvudnummer i duellen.

Jobben

GP – Varför ska vi byta den politik som skapat flest jobb mot din orättvisa klasspolitik?

FR – För det första vill jag gratulera att du elva dagar innan valet erkänner att jobben är den viktigaste valfrågan. Men många är tillfälliga och under mandatperioden har 60 000 jobb försvunnit i industrin.

GP – Du svarar inte på frågan varför det är så viktigt för dig att sätta press på arbetslösa. De arbeten som finns i dag kommer att försvinna och ersättas med nya. Arbetslösheten kommer att drabba alla. Att uppleva möjligheter under den omvandlingen innebär trygghet. Jag ger dig en chans till att svara på hur det går till att skapa fler jobb genom att angripa de arbetslösa?

FR– Du är rätt duktig på det här, Göran Persson...

GP– Kanske allra bäst!

FR– Njae... Jag menar att om man sänker skatten för arbetsgivare och stramar åt så blir den sammanlagda effekten fler jobb.

GP – Det skapas just nu 40 000 nya småföretag och 120 000 nya jobb det här året. Det placerar oss i topp i världen. Varför ska vi byta den politiken mot det chansartade som alliansen står för?

Göran Persson sade sig också inte vilja försämra villkoren för energiproduktion.

FR – Beskedet var alltså att v, mp och s inte kommer att forcera en kärnkraftsavveckling?

GP– Ja, det stämmer, sade Göran Persson, som pekade på att Maud Olofsson, som c-representant i den borgerliga alliansen också kräver kärnkraftsavveckling.

– Vi har väl båda våra problem, om jag uttrycker mig försiktigt, sade Persson.

Vården

FR – I fredags var jag på akademiska i Uppsala och det var som vanligt. Sjukvården är snabb och hjälper oss. Men när det gäller eftervården och de som ofta behöver hjälp så finns det brister. Det är där vi måste sätta in förändringar. Vi vill ha en skattefinansierad sjukvård. Men jag vill ha är en vårdgaranti värd namnet och som verkligen gör skillnad.

GP – Jag kan hålla med om att det finns brister i tillgängligheten. Den svenska sjukvården har visserligen världsklass. Men jag är bekymrad över det systemskifte som förbereds av moderaterna inom sjukvården. Den syns här i Stockholm där man lovat att sänka skatten och sälja akutsjukhus. Börjar en sådan utveckling då får vi systemskiftet och då kommer inte tillgängligheten att vara problem utan att vården ges till de som har råd att betala. Det ska bekämpas.

FR – Har vi inte hört det här förut? Där borgerligheten har styrt har man försökt öppna upp ett stelt system. Många upplever att stressen är det värsta och att man inte får bestämma. Vad är faran med att personalen får mer att säga till om och att patienterna får fler möjligheter att gå någon annanstans? För mig är det inte överordnat vem som äger. Det överordnade är att vården är skattefinansierad och att vi ger ökat inflytande till personal och patienter.

GP – Det är sant att kvaliten i vården avgörs av hur många som arbetar där. Det är också intressant att notera att du duckar för den tråd jag tar upp med de stora skattesänkningsförslag som moderaterna föreslagit i Stockholm. Vi vill ha vård för våra skattepengar och är villiga att betala skatt för det. Vi vill inte städa upp efter er igen.

FR – Mig veterligen så har moderaterna sagt att inget går att göra med skatten om det inte går att garantera bästa kvalité. Vi har sagt att vi vill ha en skattefinansierad sjukvård och har till och med ändrat om i den ekonomiska politiken för att göra så. Den stora skillnaden är din stora misstro mot att personal och patienter får mer att säga till om.

GP – Jag har också mött ryckigheten inom vården. Den beror i stor utsträckning på att vi just tagit oss ur en enorm underskottssituation. Så jag är rädd för att vi återigen ska hamna i läget att vi får ett moderatstyre som är ett direkt hot mot enskilda människors välfärd. Här på riksnivå talar du om att inte sänka skatten, men lägg sedan till det ni ska göra på landstingsnivå. Vård är till för alla - oavsett plånbokens tjocklek.

FR – Men är det inte lite bättre att vi talar om sjukvården och personalen? Har du en enda gång sagt vad ni söker för mandat att utveckla sjukvården? Detta du beskiver är inte det vi går till val på. Vi tillför pengar till kärnan i välfärdsverksamheterna. Jag vill utveckla svensk sjukvård som jag vet kommer att bli ett bra stöd för de som behöver vården allra mest.

GP – Jag pratar om det stora hot som väntar i nästa mandatperiod. Jag har följt debatten om Sankt Görans sjukhus i Stockholm som ska säljas. När det sålts några gånger - vem ska då avgöra vem som får vård?

Skolan

GP – Skolan i Sverige diskuteras ofta. Ibland är vi väldigt kritiska. Men låt mig säga att de som arbetar i skolan gör ett bra jobb. Vi når goda resultat. Det gäller inte minst om man tänker på att Sverige tagit emot många människor med ett annat modersmål. Lika lite som sjukhusen ska vara en marknadsplats ska skolan vara det. Jag är rädd för att man går bort från elevperspektivet.

FR – En välfungerande skola är ett av de bästa sätten att utjämna livschanser. En sådan skola vill jag utveckla. En skola som inte låter någon elev passera osedd. Vi vet att det krävs mer av ordning, trygghet och trygg arbetsmiljö.

GP – Vi har bakom oss en mycket kraftig satsning på skolan. Har 15 000 flera lärare och personal och många fler inom förskolan. Det är särskilt viktigt för barn som kommer från hem där man inte talar svenska. Vi vill fortsätta att satsa på förskolan och även gymnasiet så att alla kan gå vidare i högre studier om de önskar. Det är bara med god utbildning vi kommer att kunna konkurrera.

FR – Den goda politiken börjar i att man ringar in samhällsproblem och pekar på bristerna. Finns det många elever som inte kommer fram och ställs åt sidan? Vi tror på ett ökat pedagogiskt innehåll i förskolan som uppmuntrar barns kunskapstörst. Sedan ska vi se till att man tidigt ställer sig frågan om de lär sig något och att vi får avstämnningar som kan leda till särskilda resurser och speciallärare när behoven finns.

GP – Jag kan gärna tala om de bekymmer som finns för barn och ungdomar i vår tid. De är utsatta för påfrestningar. En del kan inte vårt språk. Det kräver väldigt mycket personal och det kräver att vi har en regering som vågar ta ut skatter och inte lovar skattesänkningar. För mig är det också viktigt att säga att gymnasiet byggs ut med mer praktikplatser och så vidare. Vi når väldigt goda resultat. Har man ambitionen att alla ska med - då krävs det resurser. Och att samhället hålls ihop och att inte att skolan splittras med massa friskolor.

FR – Du har dragit kortet med religiösa friskolor. Möjligen ett bra elternativ för vissa men bara för cirka 800 elever. Men du viftar bort de 26 000 som inte klarar kraven i skolan i dag. Om du är så mån om skolan varför inte se till att dessa klarar sin skolgång ordentligt?

Valtalen

GP – Valet är ditt. Det är viktigt att rösta och det är en demokratisk skyldighet. Allas röster är lika värda. För mig är det viktigt att framtiden präglas av att arbetare behandlas bra, att reallönerna hävdas, att anställningsskyddet byggs ut och att lönerna blir bättre och att Sverige hålls samman. Det är viktigt att den som inte har jobb röstar på socialdemokraterna. De borgerliga föreslår kraftiga försämringar för dig.

Det är också viktigt för dig som har barn att vi har en bra föräldraförsäkring, bra dagis och förskolor. För dig som är äldre så är det här valet ett vägval. Antingen får du fortsätta betala eller så får du ett alternativ som är bättre för dig.

- Allt ska göras med hänsyn till miljön och kommande generationer.

– Vi vill ha ett Sverige där alla ska leva.

FR – Tack Göran Persson för en bra debatt. Det var roligt att få prata politik och om Sverige som vi är stolta över. Jag är lycklig över att vara född här.

– Samtidigt så är det inte så att alla är med i Sverige. Det är ett kluvet land vi ser omkring oss där många står vid sidan av. Många vet att våld och droger förstör deras vardag och inskränkre på deras frihet. Många har ont i magen för att deras barn inte klarar skolan. Vi som inte tycker det är så bra, vilket alternativ har vi? Vi har utvecklat vår allians, som inte vill ta ifrån er något utan föra till. Vi vill se att skolan når bättre resultat och att barnen får den där behandlingen som betyder så mycket. Vi vill att äldre får en värdig vård och att brotten bekämpas. Att styra ett land är ett lagspel. Politik handlar om samförstånd.

Johanna Melén, Robert Triches

Publicerad: