Medier överklagar tingsrättens beslut

NYHETER

”Som det är nu kommer ingen någonsin att få veta vad som har hänt”

UMEÅ

Aftonbladet överklagar tingsrättens beslut att hemlighålla rättegången mot Hagamannen i sin helhet.

– Som det är nu kommer ingen någonsin att få veta vad som har hänt, säger Zendry Svärdkrona, rättsreporter på Aftonbladet och sekreterare i kriminaljournalisternas klubb.

Det är inget kontroversiellt att en domstol hemlighåller känsliga delar av ett ärende, i synnerhet inte när det handlar om sexualbrottsmål.

Det som Aftonbladet, och flera andra medier har reagerat mot, är att hela rättegången, inklusive gärningsbeskrivningar, teknisk bevisning, målsägandens berättelser, sakkunnigutlåtanden och vittnens iakttagelser nu hålls hemligt.

Grundtanken är att rättegångar ska hållas öppna. Syftet är att allmän och offentlig insyn i rättsutövandet ska säkerställa rättssäkerheten.

I överklagandet hänvisas till:

”I förarbetena till sekretesslagen uttalas att det från rättssäkerhetssynpunkt är av stor vikt att domstolarnas handläggning och beslut i så stor utsträckning som moöjligt är underkastade offentlig insyn (prop. 1979/80:2 Del A, s. 92).”

– Ett stort problem är att det av det offentliga förundersökningsprotokollet faktiskt inte framgår vad det är Niklas Lindgren egentligen har gjort, säger Zendry Svärdkrona.

Även TT, bland andra medier, har överklagat domstolens beslut om stängda dörrar.

Tidigare:

Robert Triches