"Omöjligt att tvinga in alla tamfåglar i Sverige"

NYHETER

Jordbruksverket utreder vad som ska göras

I dag finns ingen anledning att kräva att alla tamfåglar i Sverige ska tvingas inomhus, anser Jordbruksverket.

- Det är praktiskt omöjligt. De åtgärder som vidtas får inte slå ut hela näringsdelar, säger Robert ter Horst, chef för Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet.

Verket utredde under fredagen vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av spridningen av fågelinfluensan.

Beslut väntas under de närmaste dagarna. Det viktigaste är dock att undvika kontakt mellan vilda och tama fåglar. Ett alternativ till att hålla alla tamfåglar inomhus kan vara att ge dem mat och vatten under tak.

EU-kommissionen ålade på torsdagen medlemsländerna att göra nationella riskbedömningar och kommunicera med grannländerna.

Mild variant bland fåglar på Öland

Robert ter Horst säger att Sverige kan komma att hamna i riskzonen för viruset, men att det ännu finns tid att förbereda åtgärderna.

- Smittade fåglar finns för närvarande kring sjöarna söder om Moskva där de äter upp sig. När det kommer en köldperiod börjar fåglar flyga mot Sverige. Om smittan kommer hit då vet vi inte. Smittade fåglar dör normalt och då flyger de ju inte.

Den milda varianten av fågelinfluensa finns sedan flera år bland vilda fåglar vid Ottenby fågelstation på Öland.

Tamgås

Inom fjäderfäbesättningar kan den milda smittan omvandlas till aggressiv influensa. Därför görs provtagningar bland tamfåglar i särskilt utsatta områden, men ännu har ingen smitta påträffats bland fjäderfä i Sverige.

Svenska djurskyddsregler kräver att fjäderfä ska hållas inomhus när temperaturen sjunker under en viss nivå. Så här års kan det dock finnas stora flockar av exempelvis tamgås som ska slaktas inför mårtensgås i början av november.

TT: Hur orolig bör man vara för fågelinfluensan?

- Veterinärmedicinskt ska man ta det på allvar så att vi inte får in smittan bland tamfjäderfä. Men mina barn får gå ute och leka, säger Robert ter Horst.

Läs mer:

TT