Polischef får kritik av JK efter artikel i Aftonbladet

NYHETER

Myndigheter får inte leta efter ”läckor”

Kriminalinspektör Anders Gripenlöf anmälde sin chef efter att denne kritiserat hans uttalanden i Aftonbladet.

Nu har JK kommit med sitt beslut.

–?En del av chefens uttalanden var olämpliga, säger Göran Lambertz.

Foto: besviken Anders Gripenlöf fick kritik av sin chef för att han uttalade sig i Aftonbladet. Chefen gjorde fel, anser justitiekanslern. Men Anders Gripenlöf är besviken. ”JK borde gå hårdare åt det än så här”, säger han.

Kriminalinspektör Anders Gripenlöf, som tidigare arbetade på Citypolisens prostitutionsgrupp i Stockholm, blev uppkallad till rotelchefen efter uttalanden i Aftonbladet.

Anders Gripenlöfs chef krävde att han skulle ringa och berätta så fort han fortsättningsvis blivit intervjuad. Utöver det fick Gripenlöf e-mejl skickade till sig med kritik och påpekanden.

Bytte arbetsuppgifter

Anders Gripenlöf ansåg sig så kränkt och utsatt för repressalier att han på egen begäran bytte arbetsuppgifter – och anmälde sin chef till justitiekanslern för brott mot yttrandefriheten.

–?Atmosfären på spaningsroteln var inte hälsosam för mig. Rent psykiskt mår jag mycket bättre nu när jag inte arbetar kvar där, säger Gripenlöf.

Olämpligt – inte brottsligt

Nu har beslutet från JK kommit. Chefen gjorde inget brottsligt, men betedde sig olämpligt.

–?Han har inte gjort sig skyldig till något brott. Men en del av de där uttalandena är på gränsen och riskerar att verka hämmande på en anställd, säger justitiekansler Göran Lambertz.

Anders Gripenlöf är besviken över JK:s beslut.

–?Man måste värna om meddelarfriheten och man kan inte gå på enskilda medarbetare och kränka dem efter uttalanden i media. När det sker och JK inte går hårdare åt det än så här, tycker jag att det är fel, säger Anders Gripenlöf.

Zendry Svärdkrona