De vägrar viga bögar

NYHETER

433 präster har skrivit på upproret

1 av 2 | Foto: THOMAS JOHANSSON
startade upprop mot homovigsel ”Vi har inget mandat i Bibeln att välsigna homosexuella parrelationer. Svårare än så är det inte”, säger komminister Yngve Kalin.

Mer än 400 präster gör öppet uppror.

De vägrar att välsigna homosexuella par.

– Det håller på att gå åt skogen för kyrkan, säger prästen Yngve Kalin.

Homosexuella par ska i fortsättningen kunna få en officiell välsignelseakt i kyrkan. Men bara drygt en vecka efter att kyrkomötet tog beslutet är det fullt uppror i kyrkan.

Yngve Kalin, komminister i Hyssna församling, öster om Göteborg, har på sin privata hemsida lagt ut ett upprop i protest mot nyordningen.

Inte mandat i Bibeln”

– Vi har inget mandat i Bibeln att välsigna homosexuella parrelationer. Svårare än så är det inte även om det är svårt att säga i Sverige i dag, säger han.

På tre dagar har 433 präster i hela Sverige skrivit på – trots att uppropet inte uppmärksammats i medierna.

Bara i går kväll skrev ett 90-tal präster på.

– Det är fantastiskt att en liten komminister på landet har lyckats skapa en sådan opinion. Det här avslöjar klyftan i kyrkan, säger Yngve Kalin.

Fler kommer att ansluta sig till upproret.

– Vi kommer utan vidare att bli dubbelt så många som i dag, säger den kontroversielle prästen Dag Sandahl.

Lars Gårdfeldt, präst i Göteborg och själv homosexuell, är upprörd.

– Det är både patetiskt och sorgligt. Enligt kyrkomötet är ingen präst tvungen att utföra välsignelsen om de inte vill, så den enda anledningen att lägga ut en sån här lista är för att kränka och visa sitt förakt för homosexuella.

Yngve Kalin säger att han är beredd på att kallas mörkerman och extremist.

– Vi har redan tio procent av prästerna bakom oss. Där finns alla sorters präster, ett tvärsnitt av kyrkan. Så tokiga kan vi inte vara. Vi markerar mot kyrkan, inte mot människor.

Enligt ärkebiskopens kaplan Mikael Persson är uppropet historiskt.

– Vid inget tidigare tillfälle har man gått ut och demonstrerat så här. Vi känner sorg över att präster vill markera sitt tydliga avståndstagande. Det är en onödig markering, säger han.

Alf Svensson: Pinsamt

Riksdagsmannen Alf Svensson (kd) övervägde att lämna Svenska kyrkan på grund av beslutet att välsigna homosexuella par, men har beslutat sig för att stanna tills vidare.

– Uppropet är pinsamt för ärkebiskopen. De som ville ta mer tid på sig och få frågan mer genomlyst hade uppenbarligen rätt, säger han.

Andra bråk inom kyrkan

Läs mer:

Jens Kärrman