Nordenkontor stämplas som spionverksamhet av Ryssland

Publicerad 2015-03-11

"Bör ses mot bakgrund av allt frostigare relationer" menar den svenska Nordenministern

St Petersburg.

De nordiska ländernas kulturutbyte i bland annat St Petersburg har stämplats som spionorganisation av Ryssland.

I protest mot beslutet avvecklar nu Nordiska Ministerrådet sina kontor i området.

– Stämplingen av vår verksamhet som utländsk agent är fullständigt orimlig, säger Kristina Persson, Nordenminister (S).

Det var i januari som de nordiska länderna fick brev från det ryska justitiedepartemetet. I brevet upplystes man om att Nordiska Ministerrådets kontor i St Petersburg efter utredning hade stämplats som "utländsk agent".

– Det är fullständigt orimligt. Det är framförallt kontoret i St Petersburg det handlar om men det berör ju även de andra kontoren, till exempel Kaliningrad, säger Kristina Persson, som är Sveriges representant i det nordiska samarbetet.

I samband med det ryska beskedet frystes verksamheterna i nordvästra Ryssland tillfälligt.

Enhälligt nordiskt beslut om att stänga

Sedan dess har samtal mellan de nordiska länderna och de ryska myndigheterna förts, i hopp om att man skulle få till stånd en förändring. Men Ryssland har stått fast vid sitt beslut.

– Det betyder att vi inte kan bedriva den verksamhet vi har haft i snart 20 års tid och som har varit väldigt uppskattad, säger Persson.

Vid Nordenministrarnas möte i Grönland i dag fattades därför ett enhälligt beslut om att omgående lägga ned alla verksamheter i området.

Förutom att avveckla kontoren i St Petersburg och Kaliningrad slopas också olika typer av verksamheter i Murmansk, Petrozavodsk och Arkhangelsk.

Totalt berörs ett 20-tal personer, några nordbor men de flesta ryska medborgare, av stängningen.

"Frostigare relationer"

Verksamheterna i nordvästra Ryssland har främst varit inriktade på olika former av kunskapsöverföring, kultur och nätverksbyggande, bland annat i form av lärar- och journalistutbyten. Men man har också sysslat med att stärka demokrati och mänskliga rättigheter.

Enligt de ryska myndigheterna har dock verksamheterna varit att betrakta som politiska, samtidigt som de finansierats av utländsk makt. Och ska därmed ses som utländsk agent, det vill säga spioner mot värdlandet.

– Man har reagerat på hela verksamheten och betecknar den som politisk. Men det är kunskap, kultur, ett bra mellanfolkligt samarbete för ökad förståelse mellan länderna.

Kristina Persson menar att det ryska utpekandet bör ses mot bakgrund av de allt frostigare relationerna mellan Europa och Ryssland.

– Ryssland vill göra markeringar av det här slaget, säger hon.

Avvecklingen av Nordiska ministerrådets verksamheter sker med omedelbar verkan.