Kinberg Batra (M): ”Längre fram kan det bli samarbete”

Reporter: Anette Holmqvist, Hanna Olsson, Lisa Röstlund, Nivette Dawod, Staffan Lindberg, Josefin Westin

Publicerad:
Uppdaterad:

Stefan Löfven (S) rivstartar försöken att bilda en ny regering – med möten med Allianspartierna.

Under förmiddagen träffade han Moderaterna på Socialdemokraternas riksdagskansli.

– Längre fram kan det bli samarbete i frågor, men det återstår att se, säger Anna Kinberg Batra, Moderaternas gruppledare i riksdagen.

På fredagsmorgonen träffar S-ledaren Stefan Löfven representanter för Allianspartierna för att diskutera tänkbarna samarbeten i riksdagen. Bland annat kan det handla om näringspolitiska frågor.

Moderaterna representeras av Anna Kinberg Batra, partiets gruppledare, som sa så här efter det cirka 40 minuter långa mötet med Löfven:

– Vi kommer att gå i opposition nu. Längre fram kan det bli samarbete i frågor, men det återstår att se.

Bland annat nämner hon migrationspolitiken som ett område där S och M kan samarbeta:

– Vi pratade om vikten av att fortsätta isolera SD i bland annat migrationsfrågor. De har gått till val på att minska invandringen, det har de inte lyckats med. Vi hoppas Löfven hedrar det samarbetet.

”Inte beredda att stödja en budget”

Först ut på morgonen var Annie Lööf (C). Hon är en av dem som varit allra mest kritiska till att samtala med S-ledaren.

På vägen in till det tidiga mötet sa C-ledaren såhär om att samarbeta med S:

– Centerpartiet är inte berett att sätta sig i en S-ledd regering. Vi är inte beredda att stödja en socialdemokratisk budget. Däremot hoppas vi att de blocköverskridande överenskommelser som finns hedras, sa hon och gav exempel som migrationsfrågan, friskolor och försvaret.

Efter mötet, som tog 15-20 minuter, hade Annie Lööf inga nya svar:

– Det var ganska väntat vad jag skulle säga. Jag har varit väldigt tydlig i veckan med att C går nu i aktiv opposition, säger hon.

Däremot vill hon inte berätta vad Stefan Löfven (S) sa på mötet.

– Det får du fråga Löfven. Jag svarar för det som jag har sagt.

”Varken regerings- eller stödparti”

Vid 10.30 var det FP-ledaren Jan Björklunds tur.

Björklund uppger att han inte tillfrågats av Löfven om han kan tänka sig regera ihop, men han svarar på frågan:

– Vi kommer inte sitta i regering med Socialdemokraterna, vi kommer inte att vara ett stödparti.

Inte heller Björklund vill förhandla om budgeten.

– Vi är beredda att medverka i överenskommelser i sakfrågor. De flesta partier brukar ha den attityden, säger Björklund.

Han återupprepar att "samarbetsklimatet blir lättare" om Löfven håller fast vid de blocköverskridande överenskommelser som redan finns, om friskolor och om migration.

Hägglund sist ut

Sist ut att möta Stefan Löfven är KD-ledaren Göran Hägglund, klockan 16.

– Den rödgröna regeringen kommer att lägga sin budget, Alliansens partier kommer lägga sin budget, sedan är det upp till riksdagen att ta ställning, säger Hägglund.

Om möjligheten att SD röstar för Alliansens budget säger Hägglund:

– Det är en senare fråga. Vi har ännu inte sett regeringens budget. Vi vet vad vi kommer att föreslå, sedan är det upp till riksdagen att ta ställning.

Kan Alliansen tänka sig att regera vidare om SD stödjer er budget?

– Ja, vi är ju långt därifrån nu. Först ska Löfven fullfölja sitt uppdrag och det ska presenteras för talmannen, så det är en lång process innan vi kommer fram till det, sa Göran Hägglund innan han försvann in genom glasdörrarna till Socialdemokraternas riskdagskansli.

För Stefan Löfven tickar klockan allt närmare ett besked om hur han avser att bilda regering. Den 26 september väntas han återkomma med besked till talmannen.

”Ett jävla sätt”

S-ledaren har flera gånger påpekat att han sträcker ut en hand över blockgränsen. Detta ses dock inte med blida ögon hos alla inom Alliansen.

– Jag tycker att det är ett jävla sätt att bjuda in via press. Det visar ungefär hur seriös han är med sina utsträckta händer. Det här är mer för syns skull. Vi vet av tio års samarbete att den här typen av kontakter sköter man inte på det sättet, säger en Allianskälla.

Löfvens kritiska höst - alla datum

Stefan Löfven har fått frågan av talmannen att bilda regering.

Nu väntar en kritisk höst för S-ledaren.

Aftonbladet har listat alla viktiga datum.

26 september

Löfven ska senast den 26 september kl 12:00 återrapportera sina sonderingar till talmannen.

29 september

Den nya riksdagen inkommer för upprop i kammaren. Val av talman och vice talmän.

30 september

Riksdagens högtidliga öppnande. Kungen håller anförande, men eftersom det varit maktskifte talar inte statsministern. Förslag på ny statsminister - om det finns något - presenteras och bordläggs en första gång.

1 oktober

Statsministeromröstningen kan bordläggas för andra gången.

2 oktober

Om allt har gått som det ska röstar riksdagens 349 ledamöter om förslaget till ny statsminister. Vid omröstningen krävs inte någon uttrycklig majoritet för talmannens förslag. I stället gäller regeln att om mer än hälften av riksdagens ledamöter, minst 175, röstat mot förslaget är det förkastat. Om riksdagen säger nej får talmannen börja om sonderandet.

Efter fyra misslyckade försök blir det nyval.

3 oktober

Regeringsförklaringen presenteras och nya ministrar anmälas inför riksdagen - men bara om en ny statsminister är vald.

15 november

Det absolut sista datumet när en budget ska presenteras, som riksdagen ska ta ställning till.

• Eftersom S och MP är mindre än Alliansen krävs att de förhandlar med V för att få deras stöd.

• Allianspartierna har varit tydliga med att de kommer lägga fram en gemensam budget som de röstar på.

• SD har sagt att partiet inte tänker rösta på sitt eget budgetförslag. Om det har fallit lägger de ned sina röster om det inte gjorts politiska eftergifter i de andra förslagen.

• Om regeringen inte får igenom budgeten hamnar regeringsfrågan åter hos talmannen. Nyval är en utväg.

December

Faran är inte över. Om oppositionspartierna väljer att bryta ur förslag ur budgeten kan de sänkas i efterhand.

Publicerad: