Diakoner sätter press på regeringen - framförde krav till ministern

avPär Karlsson

Publicerad:
Foto: LINA SIKSJÖ
80 diakoner i Stockholm protesterar mot att allt fler får det tuffare i överflödssamhället och kräver att socialförsäkringssystemet styrks upp. Här diakonerna Jemima Bentham och Catharina Björnstedt med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

80 diakoner i Stockholms stift kräver att regeringen täpper till luckor i socialförsäkringslagstiftningen som drabbar de allra svagaste i samhället.

I dag lämnade två av dem över ett upprop där man kräver åtgärder.

– Vi har stora utmaningar, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

I går skrev 80 diakoner i Stockholms stift en uppmärksammad debattartikel på Aftonbladet Debatt där de pekade på hål i den svenska socialförsäkringslagstiftningen. De meddelade att de skulle lämna över ett upprop, "Nyfattigdom i överflödssamhället", till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Diakonerna pekade i debattartikeln på brister i trygghetssystemen som man menar drabbar de allra svagaste grupperna, vilket de i sina kyrkliga uppdrag ofta möter på nära håll. De pekade bland annat ut att situationen för ensamstående kvinnor och psykiskt sjuka blivit allt värre de senaste åren. Det har lett till att diakonerna i allt högre utsträckning fått kliva in och hjälpa till där samhället inte räcker till.

I dag besökte två av diakonerna, Jemima Bentham från Vallentuna och Catharina Björnstedt från Danderyd, Socialdepartementet för att lämna över uppropet till ministern Annika Strandhäll.

– Vi startade uppropet för att vi möter så mycket människor som har det så svårt. Vi märker att det blivit fler som har det tufft och inte kan klara sig på den ersättning man har, särskilt när man har barn. I statistiken ser vi att alla grupper har fått det bättre utom den grupp som har det absolut sämst, de har fått det sämre, säger Catharina Björnstedt.

Tvingas söka pengar ur fonder

Jemima Bentham lyfte fram att hon i sin roll ofta får hjälpa människor att söka pengar ur fonder för att klara av vardagen.

– Det är mest mammor med fler barn som har inkomst från Försäkringskassan eller ingen inkomst alls. De har knappt så att det räcker till de löpande utgifterna. Sedan vill de gärna att deras barn ska kunna ta del av fritidsaktiviteter som deras klasskamrater kan ta del av. Det räcker inte deras inkomst till. Då hjälper vi dem att söka pengar från fonder som täcker utgifter för barnens fritidsaktiviteter, säger hon.

Ett annat stort problem diakonerna har sett är kvinnor som har problem att hitta bostad efter att de separerat från sina män.

– Många är väldigt angelägna om att bo nära skolan, så att barnen inte behöver pendla ensamma. Det gör att möjligheterna begränsas. Där är vi helt handfallna i hjälpen. Många undrar om vi inom kyrkan har en bostad till dem, det händer i bland veckovis, säger Jemima Bentham.

Socialförsäkringsministern poängterade under dagens möte att hon känner till den situation som diakonerna beskriver.

– Jag är ganska ny i partipolitiken, men jag har i mitt tidigare uppdrag varit ordförande för fackförbundet Vision, som organiserar bland annat diakonerna. Jag är välbekant med det arbete de utför. Det gör att jag vet att klyftorna i samhället har ökat och att det framför allt är de mest utsatta grupperna som har blivit ännu mer utsatta, säger Annika Strandhäll.

"Vill inte hyckla och blunda"

Hon är tydlig med att hon tycker att grundnivåerna i ersättningssystemen är för låga.

– Jag har också med mig siffror sedan tidigare som visar att var fjärde ensamstående mamma är i behov av att söka försörjningsstöd. Det är stora utmaningar, och jag vill inte hyckla och blunda för det. Vi behöver arbeta med att få mer hållbara socialförsäkringssystem, som riktar sig till de som har det sämst ställt.

Strandhäll menar att det i regeringens budget redan finns en hel del satsningar på de som har det allra sämst ställt. Hon lyfter bland annat fram det höjda underhållsstödet och ökade grundskyddet i flera andra försäkringar.

– Vi har också för avsikt att höja grundskyddet i arbetslöshetsersättningen, nu höjer vi taket. Vi höjer sjukersättningen något, jag är helt införstådd med att det inte är tillräckligt men vi tar steg. Budgeten i sin helhet har en fördelningsprofil som gynnar kvinnor och de som har det sämst ställt.

Vill se bättre samordning

Diakonerna hoppas nu att deras upprop sätter fart på regeringen.

– Om vi kommer hit till departementet igen om ett år skulle jag vilja se att att det blev en bättre samordning mellan myndigheter och någon som tar ett helhetsansvar för de som till exempel har psykiska funktionsnedsättningar. De måste springa på så mycket olika ställen och har svårt att förstå var, när och hur de ska agera, säger Catharina Björnstedt.

Socialförsäkringsministern menar att det tar tid att laga de hål hon ser i samhället.

– Jag hoppas att de svar jag då ska kunna ge om ett år också ska handla om att vi tar fortsatta steg i den här riktningen vi tar med budgeten. Vi vet att förtroendet för sjukförsäkringen är väldigt lågt i dag. På lite längre sikt hoppas jag vi ska kunna bygga upp det igen.

Publicerad: