Ut med gamla pengar – inte in med nya

Foto: Kallestad, Gorm
Många av de gamla sedlarna har inte ersatts med nya. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Det största bytet någonsin av sedlar, som genomfördes 2015, och bytet av mynt, som genomfördes för ett år sedan, har inneburit att ännu färre svenskar använder kontanter, enligt en statlig utredning. De flesta mynt och sedlar som svensken då samlade ihop och lämnade in har senare inte ersatts av de nya. Enligt Riksbanken är det framförallt 1 000-lapparna som inte bytts ut mot nya.

Minskningen av kontanter har accelererat under de senaste fem åren.

I april i år mättes kontantanvändningen Sverige i förhållande till BNP, till 1,2 procent, vilket är den lägsta nivån uppmätt bland utvecklade länder.

I slutet av 2016 var mängden kontanter i cirkulation, i relation till BNP, 10,7 procent i eurozonen, 4,7 procent i Australien, 3,4 procent i Danmark och i Norge 1,6 procent.