Officersförbundet: ”Kränkningarna är oacceptabla”

Tolv procent av kvinnorna i Försvarsmakten uppger att de blivit kränkta på jobbet.

Siffrorna i årets personalenkät oroar Officersförbundet.

– Då är det ju inte en bra miljö, det är helt oacceptabelt, säger Lars Fresker, förbundsordförande.

Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet
Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet

I den årliga enkäten anger 788 personer att de utsatts för kränkande behandling. Av dessa uppger 17 personer att de utsatts för sexuella kränkningar.

– Det är 17 för många, säger Lars Fresker. Där är det nolltolerans. Varje sexuell kränkning är en för mycket. Det är ett misslyckande för organisationen att det fortfarande förekommer.

”Officersförbundets medlemmar kränker medlemmar”

Omkring 70 procent av de anställda inom försvarsmakten är organiserade i Officersförbundet.

Försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell sa i en i en intervju i Aftonbladet att det därmed kan vara så att det är Officersförbundets medlemmar som kränker andra av förbundets medlemmar. Och att kränkningar därför är en fråga också för den fackliga organisationen.

Lars Fresker anser att det är en generalisering och säger att man inte vet vem som är förövare i de här sammanhangen.

Det är ju individer som kränker en annan individ, det är ju inte ett kollektiv, vi pratar inte om grupper, säger han. Utan här är det några som missköter sig och gör saker som inte vi andra står upp för.

– Vilken facklig tillhörighet de individerna har är ointressant eftersom det är ett oacceptabelt beteende oavsett om de är medlemmar i Försvarsförbundet eller Officersförbundet.

Måste jobba tillsammans

Däremot håller han med om att arbete med kränkningar också är en fråga för förbundet. Att både arbetsgivare och fack måste jobba tillsammans.

Vad är Officersförbundets ansvar i det här?

– Till stor del att vara en pådrivare, se till att de här planerna som vi nu tar fram tillsammans på central nivå, att de omsätts ute på förbanden så att det blir bra verksamhet där.

– Vi har också ett ansvar att utbilda våra lokala förtroendevalda så att de blir en  naturlig samtalspartner för den som är kränkt eller som på annat sätt behöver stöd.

Vad säger du om de händelser vi rapporterat om där kvinnor fått visa upp sig nakna i olika situationer? Är det något era medlemmar ska tåla?

– Nej! Det finns ingenting av det jag tagit del av, där man varit i en situation där man kan hänvisa till krigets krav eller de speciella miljöer som vi ska verka i, som motiverar att man ska behöva visa upp sig naken.

– Utan här måste man respektera individer, det är en fråga om hur man ser på andra människor. Så det finns ingen sådan situation. Jag har varit officer i 30 år och jag har aldrig varit i en situation där man behöver visa upp sig naken, om man är under utbildning eller på övning.

Hur ska man göra när man är ute i fält och ska tvätta sig?

– I fredstid anpassar man kaserner så att duschar och omklädningsrum passar både män och kvinnor. På samma sätt kan man hantera det i fält. Man behöver ju inte vara i samma rum i samma stund och tvätta sig. Utan då får man dela upp det mellan kvinnor och män. Det är så enkelt.

Publisert:

LÄS VIDARE