Färre unga vill vaccinera sig – ”Prioriterar annat”

Smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar för varje vecka.

Samtidigt kommer oroväckande rapporter från flera av landets regioner om att vaccinationsintresset i de yngre åldersgrupperna är lågt.

– Nu är det sommar, sol och bad och man prioriterar annat, säger Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare i Region Kalmar.

De senaste veckorna har smittspridningen i Sverige legat på en stabil låg nivå.

Majoriteten av de coronafall som har upptäckts är i åldersgruppen 18–29 år – något som kopplats till fotbolls-EM och resor.

Varje vecka skickar Sveriges regioner in en samlad lägesbild till länsstyrelsernas samordningskansli, där de rapporterar hur den lokala coronautvecklingen ser ut.

I flera av rapporterna som sammanfattar vecka 27 noteras samma sak – vaccinationsintresset i den yngre åldersgruppen är lågt.

”Tyvärr har bokningstrycket minskat. Tendensen är att de yngre åldersgrupperna inte bokar lika snabbt som de tidigare. Det finns ju nu ingen brist på tider”, skriver Region Värmland.

Färre riskfaktorer

Liknande observationer har gjorts i Örebro, Kalmar, Blekinge, Gotland, Jämtland, Norrbotten och Västmanland.

– Från och med 40 års ålder har bokningstrycket varit märkbart lägre. Och nu när vi är nere under 25 år går tiderna inte åt alls på samma sätt, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinsamordnare i Örebro.

Inger Nordin Olsson, regional vaccinsamordnare i Örebro.
Inger Nordin Olsson, regional vaccinsamordnare i Örebro.

Hon ser en brytpunkt vid 30 års ålder.

– Yngre personer har helt enkelt färre riskfaktorer, vilket präglar hur sjuka de upplever sig kunna bli. Och smittan i landet har gått ned vilket kan ge uppfattningen att faran är över, säger Inger Nordin Olsson.

När unga fått frågan i undersökningar har de visat lika stort intresse för vaccination som äldre åldersgrupper, menar Inger Nordin Olsson.

– De uttrycker en hög motivation, men sedan spelar omständigheterna in.

I Kalmar är ungdomarna också mindre benägna att boka vaccinationstid. Regionen använder sig bland annat av Snapchat för att nå ut till unga.

”Prioriterar annat”

En bidragande faktor till att vaccinationsviljan är lägre bland yngre kan hänga ihop med årstiden, menar vaccinsamordnare Marie Ragnarsson.

– Smittspridningen är så liten i vårt samhälle och man prioriterar annat just nu. Nu är det sommar, sol och bad. Man har säkert hört att det finns en liten risk att känna sig dassig något dygn efter sprutan.

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare i Kalmar.
Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare i Kalmar.
Unga bokar allt färre tider för att vaccinera sig.
Unga bokar allt färre tider för att vaccinera sig.

DAILY Plats på scen för... konserternas återkomst

Aftonbladet Daily med Markus Larsson, rockjournalist på Aftonbladet.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE