SD och KD avstod i omröstning om mäns våld mot kvinnor

EU-parlamentet röstade på torsdagen om ny lagstiftning kring mäns våld mot kvinnor.

Samtliga svenska partier röstade för – förutom SD och KD.

– Vi kommer inte bidra till att utöka EU:s makt, motiverar SD:s presschef Oskar Cavalli-Björkman beslutet.

EU-parlamentet röstade på torsdagen igenom en rapport som ska ligga till grund för ett eventuellt beslut om att kriminalisera könsbaserat våld i EU. Bakgrunden är att var tredje kvinna i EU har varit utsatt för våld eller sexuellt våld.

Tanken med rapporten, där Malin Björk (V) har varit huvudförhandlare, är att man vill att EU bland annat ska kriminalisera det man kallar ”könsbaserat våld” och våld mot hbtq-personer.

”Det handlar både om att tvinga de länder som rör sig i en alltmer högerkonservativ och högernationalistisk riktning att skydda kvinnor och flickor från våld men också om att förstärka och försvara den svenska linjen med stark lagstiftning som man inte kan tumma på”, skriver Socialdemokraterna som varit med att ta fram förslaget.

Rapporten nämner även abort, där man menar att ”reproduktivt tvång och förvägran av säker och laglig abortvård också är en form av könsrelaterat våld”.

– Att inte ha rätt till abort är i sig våld. Ingen annan än kvinnan eller flickan har rätt att bestämma över sin egen kropp, säger Evin Incir (S).

Men detta motsätter sig Kristdemokraterna. Deras motivation lyder:

”Tyvärr har de ansvariga för Europaparlamentets position i denna fråga skapat ett betänkande som helt saknar adekvat brottsofferperspektiv, innehåller svepande och onyanserad kritik mot medlemsländernas migrationspolitik och i största allmänhet har ett vänsterperspektiv på normer och orsakssamband. Därutöver vill betänkandet definiera könsbaserat våld på ett sätt som skulle möjliggöra EU-reglering av abortfrågan”.

Sara Skyttedal (KD)
Sara Skyttedal (KD)

SD och KD är emot: ”Flaggviftande”

Samtliga svenska parlamentariker i EU-parlamentet röstade för rapporten, förutom ledamöterna från SD och KD.

– Genom att lyfta in abort i sammanhanget så gör de två stora misstag: Dels har hon de facto saboterat lagstiftningens chans att få stöd i ministerrådet. Det enda vänstergrupperna lyckats med idag är flaggviftande på bekostnad av lagstiftning som kan skydda kvinnor mot våld. Dels så tror vi det vore kontraproduktivt att försöka lyfta abortfrågan till EU, ens om de skulle lyckas, säger Europaparlamentarikern Sara Skyttedal (KD).

Sverigedemokraterna motiverar beslutet med att de inte vill ge EU större makt.

”Våld och förtryck är en hemsk företeelse och dessutom en av de största samhällsproblemen som finns idag. Sverigedemokraterna är det parti som har markerat hårdast mot våldsbrottsligheten på nationell nivå. Vi ser dock med oro på hur EU tänjer på gränserna för det nationella självbestämmandet och vi kommer inte bidra till att utöka EU:s makt genom att tumma på den svenska straffrätten. Därför röstade vi avstå idag”, skriver SD:s presschef Oskar Cavalli-Björkman i ett mejl till Aftonbladet.

Röstades igenom

Trots att majoriteten i högergrupperna ECR, där SD ingår, och PPE, där KD ingår, röstade emot rapporten gick den igenom.

– Det känns jättebra att det är så många som röstade för. Men det är samtidigt pinsamt och oacceptabelt att två svenska partier inte valde att rösta för, speciellt då ingen längre kan förneka kunskapen om det enorma våld mot kvinnor och flickor. Situationen har förvärrats än mer under covid-19-pandemin, säger Evin Incir (S).

– Det är ett tecken på att de inte tar situationen på allvar. Vare sig i Sverige eller i EU. Men jag är inte förvånad. Det är ett förminskande av det hat, hot och våld som pågår mot kvinnor och flickor, men också mot hbtqi-personer.

Vänsterparitet: ”Sorligt”

Malin Björk (V) menar att Kristdemokraterna sviker kvinnors rättigheter.

– De ”politiska poänger” som KD inte tål är kort sagt frågor om jämställdhet, feminism och att stå upp för kvinnors rättigheter, skriver hon i ett mejl till Aftonbladet.

– Det är djupt sorgligt att KD år 2021 inte kan ställa sig bakom en viktig uppmaning till EU-kommissionen om att börja prioritera det könsbaserade våldet bara för att texten också innehåller vissa begrepp som högernationalistiska, auktoritära regeringar med Orban i spetsen inte gillar.

Oskar Cavalli-Björkman (SD)
Oskar Cavalli-Björkman (SD)
Publisert:

LÄS VIDARE