"Vi kommer att ge Sverige vad som behövs"

Av:  TT

– Om Sverige attackeras och begär skydd av oss kommer vi att ge det.

Det säger Storbritanniens premiärminister Boris Johnson vid en pressträff på Harpsund.

Storbritannien och Sverige tar i dag ytterligare ett steg i att stärka sitt bilaterala försvarssamarbete på strategisk nivå, konstaterade statsminister Magdalena Andersson.

– Jag är glad att du har kommit hit i dag för att skriva under den politiska solidaritetsförklaringen, säger hon.

Om Sverige eller Storbritannien skulle utsättas för en attack skulle de undsätta varandra på olika sätt, inkluderat militära medel, säger hon.

– Putin trodde att han kunde åstadkomma splittring – resultatet blev det motsatta, säger Andersson.

Ny verklighet

– Vi står inför en ny verklighet, säger Boris Johnson om det säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina.

Han välkomnar det bilaterala avtalet, som bland annat innebär att Storbritannien och Sverige kan dela underrättelseinformation och teknologi.

– Vi konstaterar det uppenbara - det är två demokratiska länder som säger att vi ställer upp för varandra och kommer att stödja varandra, säger Johnson och säger att det även gäller vid militära attacker på ett av länderna.

Boris Johnson får en fråga om vilken form av stöd som Storbritannien kan bistå med vid eventuella hot och attacker mot Sverige.

– Det beror på vad Sverige begär, säger Johnson.

Ökade spänningar

– Om Sverige attackeras och begär stöd av oss kommer vi att ge det.

Spänningarna runt Östersjön har skärpts de senaste åren, enligt Andersson.

Hon påminner om att Ryssland sagt att de ska svara om Sverige beslutar att sända in en Natoansökan, bland annat genom att öka sin militära närvaro i regionen.

– Är vi säkrare med den här deklarationen – svaret är ja. Det här är viktigt oavsett vilket beslut vi fattar, säger Magdalena Andersson.

Fortsatt samarbete

Solidaritetsförklaringen slår också fast att Sverige och Storbritannien fortsätter bilaterala konsultationer i säkerhetsfrågor. Länderna kommer att träffas regelbundet för att diskutera säkerhetspolitiska frågor och ska fortsätta att utveckla det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet.

Solidaritetsförklaringen är en politisk deklaration och inte juridiskt bindande under internationell lag.

Arbetet med deklarationen har pågått länge och den skulle ha blivit av även utan kriget i Ukraina. Bakgrunden är att Storbritannien lämnat EU och därmed även EU:s försvarsklausul. Storbritannien har ingått liknande överenskommelser med andra länder.

Efter mötet med Magdalena Andersson reser Johnson direkt vidare till Helsingfors, där han ska träffa Finlands president Sauli Niinistö. Upplägget är detsamma – Johnson och Niinistö ska enligt vad som meddelats diskutera säkerhetsläget i Europa följt av en gemensam presskonferens.

Publisert: