Trafikverket varnar för al-Qaidas nya mål – tågtrafiken

Terrorgruppen al-Qaida publicerade i veckan en detaljerad guide över hur man kan få tåg att spåra ur.

Aftonbladet har tagit del av ett mejl som Trafikverket skickat ut till bland annat SJ och MTR, där personal uppmanas att vara uppmärksamma på ”spårspring” och främmande föremål.

– Det här är rekommendationer att begå terrorattentat där man inte behöver spränga sig själv, vilket kan appellera till fler grupper, säger Mikael Tofvesson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, till Aftonbladet.

Häromveckan publicerade det islamistiska terrornätverket al-Qaida ett nummer av sin publikation Inspire, för första gången på nästan ett år.

På omslaget kör ett tåg över gnistrande tågräls. Numret riktar stort fokus mot tågtrafik och infrastruktur. Publikationen innehåller en detaljerad guide över hur man kan sabotera räls för att orsaka tågurspårningar. Terrorgruppen al-Qaida uppmanar till attacker mot såväl tåg som tågstationer. Sådana attacker skapar stor rädsla i samhället och är katastrofala för ekonomin, skriver man.

Inget riktat hot mot Sverige

Terrorgruppen al-Qaida uppmanar framförallt till attacker mot USA, Frankrike, Storbritannien och Ryssland, och riktar inget specifikt hot mot Sverige.

Trafikverket bekräftar för Aftonbladet att myndigheten har informerats om al-Qaidas publikation.

– MSB hade en informationsdragning i onsdags. Man har fångat upp att al-Qaida i en publikation beskrivit någonting om hur man kan utföra attacker mot infrastruktur, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Trafikverket varnar branschen

I ett mejl som Aftonbladet tagit del av informerar Trafikverket järnvägsföretagen, såsom SJ och MTR, och andra entreprenörer på järnvägsnäten om al-Qaidas uppmaning till sabotage.

Trafikverkets nationella tjänsteman i beredskap skriver att uppmaningarna främst riktar sig mot USA och Frankrike, men att man ”inte kan utesluta att uppmaningarna kan hörsammas av anhängare även i Sverige.”

Man skriver att metoderna som beskrivs i nättidningen analyseras av spårtekniska experter vid Trafikverket, och ”är av sådan karaktär att riskerna inte kan avfärdas.”

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, känner till mejlet men vill tona ner rädslan för att Sverige skulle vara utsatt för något direkt hot.

– Vår säkerhetsavdelning talade med Säpo under torsdagen, som uppger att hotbilden är som förut, den är inte förändrad. Jag tror att det kanske var lite väl kvickt att gå ut med det här, för det drar ofta igång mer onödigt pådrag än vad som egentligen var tanken, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Lokförarna är ”Trafikverkets ögon”

I mejlet uppmanas personal på järnvägsföretagen och underhållsentreprenörer till ”ökad uppmärksamhet på spårspring och främmande föremål i spårmiljön.”

– Hela branschen vet att man alltid ska vara vaksam. Vi har väldigt tajta dialoger med framförallt lokförare på järnvägsföretagen. De blir våra ögon i såna här sammanhang. Vi har också övervakningsteknik för att se till att ingen hittar på något med spåren, säger Bengt Olsson.

Mikael Tofvesson, chef på enheten för omvärld och beredskap på MSB, var den som beslutade informera Trafikverket och flera andra myndigheter om al-Qaidas publikation.

– Jag ansåg att vi bör informera övriga myndigheter att vi har sett den här avvikelsen, efter att al-Qaida varit tysta i ett år. De har gått ut med en tidning där man riktar in sig på kritisk infrastruktur, med väldigt detaljerade beskrivningar om hur man ska skapa tågurspårningar och hur man får maximal effekt, säger Mikael Tofvesson.

MSB: Det är ett nytt typmål

Att försöka begå terrordåd genom att sabotera järnvägsspår är ett nytt typ av hot, enligt omvärldsanalytikern.

– Nu kommer det ut en rekommendation att begå terrorattentat där man inte behöver spränga sig själv. Det tycker vi också är en intressant faktor, att man inte behöver dö för sin sak. Det kan ju appellera till fler grupper än tidigare, säger Mikael Tofvesson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det islamistiska terrornätverket al-Qaidas propaganda går ut på att skapa rädsla genom att peka ut mål där många personer kan drabbas – men också att uppmana till att slå ut viktiga samhällsfunktioner, enligt Mikael Tofvesson.

– Det är det som slår an mest hos befolkningen är rädslan för att man själv ska råka ut för det. Så det är egentligen inte så mycket nytt, förutom att det här är ett nytt typmål, säger Mikael Tofvesson, chef på enheten för omvärld och beredskap på MSB.

Publisert:

LÄS VIDARE