Barnläkaren: ”Säkert för friskt barn att åka hem efter sex timmar”

Publicerad:
”Vi antar att det är medicinskt ungefär lika säkert för barnet att åka hem efter sex timmar, som att stanna kvar på sjukhuset, om det är ett friskt barn”. Det menar Anna-Karin Edstedt Bonamy, vice ordförande i Svenska Barnläkarföreningen.
Foto: FOTOGRUPPEN, SÖDERSJUKHUSET
”Vi antar att det är medicinskt ungefär lika säkert för barnet att åka hem efter sex timmar, som att stanna kvar på sjukhuset, om det är ett friskt barn”. Det menar Anna-Karin Edstedt Bonamy, vice ordförande i Svenska Barnläkarföreningen.

NYHETER

Sex timmar är gränsen för när man tidigast kan skicka hem spädbarn efter förlossningen.

– Vi antar att det är medicinskt ungefär lika säkert för barnet att åka hem efter sex timmar, som att stanna kvar på sjukhuset, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, vice ordförande i Svenska Barnläkarföreningen.

Nyfödda spädbarn skickas hem med sina mammor allt tidigare, en del redan efter bara sex timmar.

Rekommendationen vid tidig hemgång, inom ett dygn, är att mammorna ska erbjudas återbesök på sjukhuset när barnet är två till fem dagar. Då görs ytterligare en läkarkontroll av barnet och PKU-provet tas.

Medfödd infektion

Det förklarar Anna-Karin Edstedt Bonamy, överläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset tillika BB-barnläkare vid Södersjukhuset i Stockholm samt vice ordförande i Svenska barnläkarföreningen.

Finns det några risker för barnet vid tidig hemgång?

– Det kan ju vara så att barnet inte hunnit utveckla symtom på en medfödd infektion, som lunginflammation eller blodförgiftning, under nyföddhetsperioden. Då kan vi missa det, säger hon.

Detta är dock mycket sällsynt.

Hjärtfel

Lång vattenavgång liksom infektion hos mamman under förlossningen är riskfaktorer för infektion hos barnet.

– Då rekommenderar vi inte tidig hemgång.

Det finns även en risk för att hjärtfel hos barnet inte hunnit upptäckas, eftersom blåsljuden inte alltid brukar finnas där under första dygnet. För att minska den risken kontrolleras barnets syresättning före hemgång.

Amningsstöd

Barn vars mammor står på antidepressiva läkemedel brukar få stanna lite längre, eftersom barnen kan få utsättningssymtom i form av darrningar.

En del kvinnor kan behöva BB-vård och amningsstöd hemma, då amningen inte kommit i gång efter sex timmar.

Södersjukhuset är Sveriges näst största förlossningsklinik med runt 7 000 förlossningar 2015.

Stöd ett dygn

– Trots att vi har många förlossningar så är vi inte det sjukhus som skickar hem barn tidigast i Sverige, utan vi tycker det är viktigt att vara lyhörda för föräldrarnas önskemål, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy.

En omföderska med normal förlossning och friskt barn lämnar vanligen Södersjukhuset efter ett dygn.
– Om vi ger dem stöd i ett dygn så är de flesta nöjda med det.

Trygg start

Men om man känner sig väldigt orolig för något då rekommenderar hon att man kontaktar sjukvården.

Finns det någon nedre gräns för hur tidigt en nyfödd bebis kan skickas hem?

– Jag tycker att sex timmar är ett minimum, men det är även för kvinnans skull. Vi vill inte bidra till att skicka hem föräldrar som inte är redo, för det kommer inte att ge dem en bra och trygg start i föräldraskapet, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy.

Publicerad:

LÄS VIDARE