Kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur på västkusten

NYHETER

Spår av kemiska stridsmedel från andra världskriget har hittats i fisk och skaldjur på västkusten.

Nu vill Havs- och vattenmyndigheten se ett fiskeförbud i området vid Måseskär.

– Det här är ämnen som inte ska förekomma i havsmiljön, säger utredaren Christer Larsson.

Ämnena har läckt ut från sönderrostade bomber.

Undersökningar i början av 1990- och 2000-talet visade förhöjda halter av arsenik i bottensedimenten kring Måseskärsvraken, vilket kan tyda på att det finns senapsgas i området, uppger Havs- och vattenmyndigheten.

Något år efter andra världskriget dumpade de allierade ett 20-tal fartyg väster om Måseskär på cirka 200 meters djup.

Populärt för fritidsfiske

Trots att området vid Måseskär är utpekat som olämpligt för fiske, trålas det bland annat mycket där, enligt data som Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket tagit fram. Vraken är även populära för fritidsfiske.

Nu visar nya undersökningar att även fisk och skaldjur i området kan vara påverkade av giftiga ämnen. Exempelvis torsk, rödtunga, havskräfta och valthornssnäcka har undersökts för ämnen som ingår i kemiska stridsmedel.

– Proverna visar inga spår av senapsgas i de fiskar som undersöktes. Men vi hittade alltså spår av två andra kemiska stridsmedel i rödtunga och havskräfta, det hade vi inte trott att vi skulle hitta, säger Christer Larsson, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på Havs- och vattenmyndigheten, i pressmeddelandet.

Kommer från bomber

Myndighetens slutsats är att de kemiska stridsmedlen sannolikt kommer från bomber som rostat sönder och läcker ut sitt innehåll.

– Det är allvarligt att vi hittat kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur och i ett område där vi vet att det både pågår ett intensivt yrkes- och fritidsfiske. Vid trålning rörs även bottensediment upp som kan sprida de giftiga ämnena vidare, säger Christer Larsson.

– Vi ser gärna att det införs ett fiskeförbud i området vid Måseskär och vid andra dumpningsområden, men det är en fråga som Sverige inte själv råder över, fortsätter han.

Kan orsaka kräkningar

Senapsgas är en trögflytande och klibbig vätska som kan ge allvarliga brännskador vid direktkontakt med huden.

De spår av kemiska stridsmedel som hittats är två former av det giftiga ämnet diphenylchlorarsine.

Ämnena angriper i första hand slemhinnor och lungor och kan orsaka nysningar, hosta, huvudvärk, salivavsöndring och kräkningar hos människor.

ARTIKELN HANDLAR OM