Elspark förbjuds i alla skolor i Malmö

Elektronisk ”staket” ska stoppa all användning av elsparkcyklar vid Malmös alla kommunala skolor.

Mycket snart blir det automatisk tvärnit för fordonet vid både gymnasier, grundskolor och förskolor.

Beslutet har tagits efter flera tillbud – inklusive körning inomhus.

Larmen om att elsparkcyklarna är farliga kommer från skolorna. I samarbete med de företag som hyr ut fordonen ska samtliga elsparkar nu programmeras med en ny typ av spärr, uppger Malmö kommun i ett pressmeddelande.

Parallellt installeras elektroniska stängsel vid alla typer av kommunala skolor – cirka 250 fastigheter i hela Malmö.

– Vi ser att elsparkcyklarna både skapar oro och innebär en hög skaderisk, säger Demir Kolenovic, säkerhetsutredare på stadsfastigheter.

Fordonen kan rulla i fart på upp till 20 kilometer i timmen.

– Många av förarna överskattar sin förmåga att köra och dessutom följer de inte alltid säkerhetsföreskrifterna, säger Kolenovic.

Polisen bekräftar

Han bekräftar att kommunen haft en dialog även med polisen kring frågan, och att polisen bekräftat att det finns problem. Till det lägger kommunen trassel i samband med markskötsel och snöplogning.

Efter samtal med både gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen har kommunen nu tagit beslutet att stoppa elskotrar på skolområden och inom förskolorna.

Metoden blir ovanlig. Istället för att bara sätta upp förbudsskyltar väljer kommunen elektroniskt stängsel. En mindre synlig men effektiv metod som visat sig fungera i stan tidigare, bland annat i samband med Malmöfestivalen i somras.

Totalt berörs cirka 250 fastigheter av beslutet.

Spärren införs först på gymnasieskolorna, eftersom de är färre och ligger centralt. Efter det kommer turen till grundskolor och förskolor inom hela Malmö kommun.

Publisert:

LÄS VIDARE